drie leerlingen filmopname

Samen betere films maken

VONKC Film voor leden die:

  • het vak Film een plek op school willen geven en hun directie daarvan willen overtuigen;
  • een eenmalig project of losse modules om filmische vaardigheden aan te leren willen geven;
  • film als eindexamenvak binnen het kunstonderwijs willen introduceren;
  • centraal stellen dat leerlingen betere films leren maken.

Film

Film wordt gebruikt als paraplubegrip voor alle audiovisuele producten. Film maakt onderdeel uit van de leefomgeving van de mens. Film heeft hierdoor een niet meer weg te denken plek binnen onze samenleving. Het is van groot belang dat film deze plek ook binnen het onderwijs krijgt.

Visie op Film in het onderwijs

De focus ligt in eerste instantie op het vak Film als kunstzinnig en cultureel product. Film verrijkt het kunstonderwijs en bevordert de mediawijsheid en digitale geletterdheid. De relevantie van film in het onderwijs is hoog. Naast de rol binnen kunst en cultuur speelt Film ook een rol bij andere leergebieden, zoals natuur en techniek, wetenschap, talen, mens en maatschappij.

Door het zelf maken van films leren de leerlingen grip te krijgen op de taal van film. Ze ontwikkelen kennis, vaardigheden en mentaliteit om de betekenis van beeldtaal te onderzoeken en te analyseren, de impact ervan en de invloed op de samenleving te kunnen begrijpen en zelf beeldverhalen te kunnen maken en publiceren. Leerlingen worden bewust bekwaam in het begrijpen en toepassen van het bewegend beeld in beeldtaal. Film in het onderwijs draagt hiermee bij aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming en bouwt beroepskwalificaties op.

Vakinhoudelijke bronnen

  • Raamwerk voor Film binnen het onderwijscurriculum (netwerkwerk filmeducatie en Eye): met handvatten om de leerlingen bewust bekwaam te maken in het begrijpen en toepassen van beeldtaal in Film.
  • Examenprogramma beeldende vorming vmbo (incl. audiovisuele vormgeving)
  • Curriculumvernieuwing visieteksten en adviezen van VONKC
  • Algemene examenzaken op onze site

Verbreden-verdiepen

Lesvoorbeelden

Primair onderwijs (Eye Film)

Voortgezet onderwijs en verder (Eye Film)

Kunstkade Leeuwarden: Filmlessen voor po en vo
Lesson-up: Lesson-up-filmeducatie
Schooltv: Schooltv-wat-kijk-je-nou

Veilig, gezond en vitaal werken in vak- en praktijklokalen

Overige informatie