drie leerlingen filmopname

Samen betere films maken

VONKC Film voor leden die:

  • het vak Film een plek op school willen geven en hun directie daarvan willen overtuigen;
  • een eenmalig project of losse modules om filmische vaardigheden aan te leren willen geven;
  • film als eindexamenvak binnen het kunstonderwijs willen introduceren;
  • centraal stellen dat leerlingen betere films leren maken.

N.B. Actuele nieuwsberichten over Film vind je onder de nieuwscategorie Vakken en in de Agenda en onder Examens

Film

Film wordt gebruikt als paraplubegrip voor alle audiovisuele producten. Film maakt onderdeel uit van de leefomgeving van de mens. Film heeft hierdoor een niet meer weg te denken plek binnen onze samenleving. Het is van groot belang dat film deze plek ook binnen het onderwijs krijgt.

Visie op Film in het onderwijs

De focus ligt in eerste instantie op het vak Film als kunstzinnig en cultureel product. Film verrijkt het kunstonderwijs en bevordert de mediawijsheid en digitale geletterdheid. De relevantie van film in het onderwijs is hoog. Naast de rol binnen kunst en cultuur speelt Film ook een rol bij andere leergebieden, zoals natuur en techniek, wetenschap, talen, mens en maatschappij.

Door het zelf maken van films leren de leerlingen grip te krijgen op de taal van film. Ze ontwikkelen kennis, vaardigheden en mentaliteit om de betekenis van beeldtaal te onderzoeken en te analyseren, de impact ervan en de invloed op de samenleving te kunnen begrijpen en zelf beeldverhalen te kunnen maken en publiceren. Leerlingen worden bewust bekwaam in het begrijpen en toepassen van het bewegend beeld in beeldtaal. Film in het onderwijs draagt hiermee bij aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming en bouwt beroepskwalificaties op.

Vakinhoudelijke bronnen

Verbreden-verdiepen

Veilig, gezond en vitaal werken in vak- en praktijklokalen

Inspirerende lokalen Film

Educatie Eye Film

Diverse tips voor Filmlessen

Kunstkade Leeuwarden: Filmlessen voor po en vo
Lesson-up: Lesson-up-filmeducatie
Schooltv: Schooltv-wat-kijk-je-nou

www.2D3D.gratis - Nederlandstalige training en inspiratie. Goede software, helemaal gratis! Weg met de belemmering van taal of geld om jezelf digitaal creatief uit te leven. Laat je inspireren en ontdek wat jij kan maken!

Selectie (jeugd)films voor het onderwijs

Netwerk Filmeducatie heeft op haar website een ruime collectie films ondergebracht in diverse thema's en schoolvakken/leergebieden. Maak er gebruik van in je lessen!

Veilig, gezond en vitaal werken in vak- en praktijklokalen

Overige informatie