VONKC volle blok op beton

5 redenen om lid te worden van VONKC

1. Nauw betrokken bij het kunstonderwijs

VONKC volgt onderwijs- en curriculumontwikkeling, initieert en geeft haar mening. We bieden nascholing in aansluiting op lopende zaken zoals examens én op nieuwe ontwikkelingen. Flinke korting voor leden op onze studiedagen!

2. Gratis abonnement op Kunstzone

Je krijgt automatisch ons vakblad! Kunstzone is hét tijdschrift voor kunst en cultuur in het Nederlandse onderwijs, in full-color. Vol inspiratie, actualiteiten en achtergronden!

KZ06 01 0203 24 grijs

3. Samen belangenbehartigen

Live en online word je als lid betrokken bij het geluid en de activiteiten van VONKC. Maak deel uit van een VONKC-sectie en klankbord met het bestuur. Jouw vakkennis en ervaringen zijn van belang!

4. Meepraten over de cao

VONKC komt op voor de arbeidsvoorwaardelijke belangen van de leden. Via de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) behartigen we de collectieve belangen aan pensioen-, cao- en dgo-tafels. Daar heb jij via VONKC invloed op!

5. Ondersteuning

Korte lijnen met de arbeidsvoorwaardelijke helpdesk en je vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen. Voor hulp bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan en/of werkzaamheden in het onderwijs.

Meld je nu aan als VONKC-lid

Word Lid

Voor wie?

 1. Docenten en onderwijsondersteunend personeel in PO-VO-MBO/BVE-HBO;
 2. Studenten.

Wat kost het lidmaatschap?

De verenigingscontributie is inkomensafhankelijk.
Het contributiebedrag is een jaartarief.
Je bruto maandinkomsten zijn de referentie voor jouw bedrag:

 • B2: bij meer dan €1600,- is de contributie €171,00
  (per 2025 €179,00)
 • B1: tussen € 1000,- en € 1600,- is de contributie €125,00
  (per 2025 €133,00)
 • B0: bij minder dan € 1000,- is de contributie €104,00
  (per 2025 idem)

Zowel inkomsten uit een aanstelling op school als overige inkomsten tellen mee. Wil je in aanmerking komen voor categorie B1 of B0 stuur dan een scan van een recente salarisstrook (en wanneer van toepassing een overzicht van je overige inkomsten) aan info@vonkc.nl.

Wanneer gaat je lidmaatschap in?

 • Het VONKC-lidmaatschap loopt per kalenderjaar, maar kan tussentijds ingaan.
 • Een nieuw lid gaat voor minimaal een kalenderjaar het VONKC-lidmaatschap aan.
 • Voor een resterend deel van een kalenderjaar betaal je een evenredig bedrag.
 • Je ontvangt een factuur of betaalt per incassomachtiging.

Extra voordeel

Je kunt je contributie (dit geldt voor elke categorie) in mindering laten brengen op je eindejaarsuitkering (dit geeft tot max. 49,50% korting). Als ZZP’er kun je de contributie als kosten opnemen in je winstberekening. Daarmee krijg je eenzelfde korting.

Korting op verzekeringen van de verzekeringsmaatschappij OHRA: informatie 2022.
Bekijk je premie inclusief korting op de VONKC-pagina van OHRAcollectief.

Wel/geen student?

 • Ben je student met een aanstelling als docent binnen een school? Dan is het niet mogelijk om je als student in te schrijven; je valt dan binnen een van bovenstaande lidmaatschapscategorieën.
 • Ben je student maar heb je nog geen aanstelling aan een school? Dan bedraagt de contributie € 35,- (je lidmaatschap is inclusief een abonnement op Kunstzone). Geef in het aanmeldingsformulier aan welk jaar je verwacht af te studeren en stuur een scan van je collegekaart aan info@vonkc.nl.