NATHANREINDS Muziek Opleiders Akkoord Viering M Mid K LR 111 2160

Dans

VONKC Dans voor leden die:

 • als vakdocenten dans die vaste lessen in het onderwijs geven;
 • op projectbasis in het onderwijs werken;
 • als groepsleerkrachten, ICC'ers en adviseurs kunsteducatie die dans integreren in lesprogramma's.

N.B. Actuele nieuwsberichten over Dans vind je onder de nieuwscategorie Vakken en in de Agenda en onder Examens

Dans

De essentie van dans is beweging. Dans geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid zich te uiten en te ontwikkelen in een fysieke, kunstzinnige taal. In dans worden de elementen tijd, kracht en ruimte bijeengebracht. Daarbij is altijd sprake van een samengaan van bewegen en beleven. Dansen is een complex samenspel van hoofd, lichaam en hart, waarbij het lichaam wordt gebruikt als instrument om vorm te geven aan ideeën, ervaringen en gevoelens. Mensen van alle leeftijden, in alle bevolkingslagen en in alle culturen komen in aanraking met dans, als toeschouwer en/of als beoefenaar. Dans is aanwezig in vrijwel ieders leven.

Visie op Dans in het onderwijs

Dans leent zich er bij uitstek voor om op verschillende manieren ingezet te worden. Het lichaam is het instrument, dus dans kan altijd en overal plaatsvinden. Dans heeft een uiteenlopende en niet onbelangrijke positie in het onderwijs. Van alle kunstvakken is dans de minst voorkomende discipline, maar op veel scholen speelt dans een rol in het curriculum.

Voor de ontwikkeling van het artistiek creatief dansvermogen van leerlingen is een systematische en beredeneerde lesopbouw belangrijk. Naarmate leerlingen beter kunnen benoemen welk dansmateriaal ze toepassen in hun dans 'als danser' en hoe ze dit doen 'als choreograaf', leren ze bewust te kiezen en het dansmateriaal vorm en betekenis te geven.

Vakinhoudelijke bronnen

Verbreden-verdiepen

 • Curriculumvernieuwing visieteksten en adviezen van VONKC
 • Dansdocent.nu online tijdschrift
 • Meer dan zeventig publicaties van Vera Bergman: Vera had een lange loopbaan als dansdocent, dansrecensent, adviseur, trainer, ontwikkelaar en schrijver. Haar belangrijkste doel: het bijeenbrengen van theorie en praktijk. Op vera-bergman.nl vind je een selectie van haar boeken, brochures, artikelen, handleidingen en lespakketten. Ze zijn gratis te downloaden. Veel dank aan Vera!
 • Terugblikken op een geslaagde Dans & Onderwijsdag! LKCA organiseerde deze online studiedag eind 2021 samen met VONKC en het Holland Dance Festival. Lees bijvoorbeeld over de keynote van Ruth Wilmans over Kit Winkel als een van de belangrijkste pioniers om dansbeoefening breder toegankelijk te maken.

Veilig, gezond en vitaal werken in vak- en praktijklokalen

Inspirerende lokalen Dans

Overige informatie

 • Dansbelang NBDO (Nederlandse Belangenvereniging voor Dansprofessionals- en Ondernemingen), VONKC Dans leden zijn gratis basislid van NBDO Dansbelang
 • STED (Stichting Educatieve dans)
 • community Danspiratie
 • Raad voor Cultuur (2018) Sectoradvies Dans: Alles beweegt
 • Rijksoverheid - onderwerp Onderwijs
 • Rijksoverheid - Cultuuronderwijs
 • Rijksoverheid - Cultuurfondsen
 • Culturele financieringswijzer (Private fondsen in Nederland)
 • Fonds 21 (Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw)

[foto in header door Nathan Reinds, 4 oktober 2023, Dag van het muziek (en dans!) opleidersakkoord te Zwolle]