Lidmaatschap opzeggen

Opzegging is mogelijk per post (VONKC, Baarzenstraat 19A, 5262 GD Vught) onder vermelding van uw naam, adres en lidmaatschapnummer of via onderstaand contactformulier.

Wanneer gaat je opzegging in?

Bij opzegging gedurende het kalenderjaar voor 1 december eindigt je lidmaatschap op 31 december van het betreffende kalenderjaar. Je bent dan de jaarlijkse contributie verschuldigd over het lopende jaar.

Bij opzegging na 1 december eindigt je lidmaatschap op 31 december van het jaar daarop. Voor dat volgende jaar wordt de jaarlijkse contributie dus wel in rekening gebracht.

Vind je lidmaatschapnummer op de Kunstzone-adreswikkel, contributiefactuur of incassoafschrift.