Ontwikkel talent

VONKC maakt zich hard voor de kunstvakken

Omdat niet iedereen hetzelfde is, is het van groot belang dat leerlingen de mogelijkheid krijgen te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze talent voor hebben. Kunstvakken leren je:

  • vaardig te worden in kunst en cultuur;
  • te uiten door middel van kunst;
  • specifieke vaktaal te begrijpen en analyseren;
  • talent voor bepaalde kunstvakken te ontdekken en verder ontwikkelen.

Alle kunstvakken zijn van belang

Via de verschillende kunstvakken ontdekken leerlingen dat er meerdere artistieke routes, oplossingen en opvattingen naast elkaar kunnen en mogen bestaan door met elkaar daarover in gesprek te gaan. Ze kunnen door een breed aanbod ook hun eigen voorkeur ontwikkelen.

VONKC is een vakvereniging die zich hard maakt voor deze kunstvakken:

Samen vormen deze vakken (met muziek) het leergebied Kunst & Cultuur.