boom-ai-weiwei-yorkshire

Beeldende kunst en vormgeving

VONKC Beeldende kunst & vormgeving voor leden die:

  • werkzaam zijn in en/of voor het onderwijs (po, (v)so, vo,mbo, hbo, wo);
  • vakdocent, ICC'er, groepsleerkrachten of adviseur kunsteducatie zijn;
  • op zoek zijn naar informatie én inspiratie.

N.B. Actuele nieuwsberichten over Beeldende kunst & vormgeving vind je onder de nieuwscategorie Vakken en in de Agenda en onder Examens

Het beeld

Het beeld en haar vermogen betekenis, emotie en beleving op te roepen; dat is essentie van het vak beeldende kunst en vormgeving. Beeldende kunst en vormgeving (BK&V) is een breed gebied waartoe naast autonome beeldende kunst ook architectuur, design, fotografie, mode, advertenties, film, games en alle denkbare crossovers behoren. De globale productie en verspreiding van het beeld is door de moderne technieken en digitale (sociale) media met grote sprongen toegenomen. Meer dan ooit is de huidige wereld een (digitaal) visueel forum. Beelden worden ingezet om de grote hoeveelheden informatie en complexe vraagstukken van deze tijd beter toegankelijk en begrijpelijk te maken.

Visie op BK&V in het onderwijs

Voor de ontwikkeling van het artistiek creatief beeldend vermogen van leerlingen zijn de vakspecifieke kennis en vaardigheden van het vak BK&V betekenisvol. De explorerende, onderzoekende manier van probleembenadering van het onderwijs in BK&V, en de materiële, technische en theoretische benadering van een probleem en de keuze van specifieke beeldende en vormgevingscomponenten zijn daarbij van belang.

Vakinhoudelijke bronnen

Verbreden-verdiepen

Veilig, gezond en vitaal werken in vak- en praktijklokalen

Inspirerende lokalen BK&V

Overige informatie