Hart voor je kunstvak 3

Hart voor je kunstvak

VONKC voor uitwisseling, ondersteuning én inspiratie!

Dit is onze missie:

VONKC ondersteunt en stimuleert het kunstonderwijs en zijn leraren waarbij voortdurende ontwikkeling van beide voorop staan.

We werken volgens de volgende principes:

 1. Kunst is de basis
 2. Actuele vakinhoud
 3. Inspirerend en bevlogen
 4. Leergebied én de vakken
 5. Passende arbeidsvoorwaarden
 6. Leden maken de vereniging
 7. Verbinding van vakken-inhoud-maatschappij

We staan op de bres voor:

 • Beeldende kunst en vormgeving (Tekenen, Handvaardigheid, Textiele werkvormgeving en Audiovisuele vorming)
 • Dans
 • Theater
 • Cultureel erfgoed
 • Kunst algemeen
 • CKV
 • Film, fotografie en nieuwe mediakunst

Samen vormen deze vakken (met muziek) het leergebied Kunst & Cultuur.

Jij en VONKC

Als direct betrokkene bij de kunstvakken ben jij van grote betekenis om leerlingen te stimuleren. Jij wilt jezelf ook wil blijven ontwikkelen. Jouw kwaliteiten en inzet ondersteunt en stimuleert VONKC van harte. Stel jouw vakinhoudelijke en arbeidsvoorwaardelijke vragen, wees betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling, informeer je en verhoog je deskundigheid!

VONKC is een vakvereniging voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst & cultuurvakken.

Ons aanbod?

 • vinger aan de pols bij actuele ontwikkelingen en actie waar nodig;
 • onze website en nieuwsbrief;
 • het tijdschrift voor kunst & cultuur in het onderwijs Kunstzone;
 • studiedagen met workshops en examenthema kick-offs;
 • examenbesprekingen;
 • certificaten voor jouw nascholingsactiviteiten bij VONKC;
 • vakinhoudelijke consultaties over curriculum en kunstvakdocentenopleidingen;
 • vraagbaak voor jou!

Onze vraag aan jou?

 • deel je ervaringen, inzichten en ideeën met ons;
 • laat je stem horen via onze enquêtes;
 • participeer in onze secties en werkgroepen!

Ons geluid versterkt!

Onze medespelers* in kunst- en cultuureducatie in het onderwijs ontmoeten halfjaarlijks we in het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK).

 • Gezamenlijk overleg op strategisch niveau is van groot belang;
 • Bundeling van stemmen geeft meerwaarde.
 • We laten ons horen bij de politiek!

*die medespelers zijn:
VLS (muziek)
NBDO Dansbelang (buitenschools)
KVDO (kunstvakdocentenopleidingen)
ULO's (kunstgeschiedenis)
VNK-e

Kunstzone

Cito
CJP

SLO (alles over curriculumontwikkeling)
LKCA
AVS
(schoolleiders po en vo)
VCPS (cultuurprofielscholen)

Over bijvoorbeeld 'bevoegd te geven lessen' en 'de leraar aan zet bij curriculumontwikkeling' onderneemt VONKC actie via de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties).

Overige contacten:
CvTE (College voor Toetsen en Examens)
De Creatieve Coalitie