Raamposters ckv

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)

N.B. Actuele nieuwsberichten over CKV vind je onder de nieuwscategorie Vakken en in de Agenda en onder Examens

CKV

Voor VONKC-leden die:

  • werkzaam zijn in en/of voor het CKV-onderwijs
  • in vo, vso of praktijkonderwijs
  • als vakdocent of adviseur kunsteducatie

Kijk hieronder voor informatie en inspiratie!

CKV in havo en vwo

In het in 2017 vernieuwde vak CKV is kunst actief meemaken is het doel. Kunst ervaren en beschouwen, omdat de betekenis van kunst nooit vastligt. Dit vraagt van leerlingen:

  • betrokkenheid, inzet, kennis en vaardigheden;
  • een open en onderzoekende houding.

Deze worden gestimuleerd binnen de samenhangende domeinen van het examenprogramma.

CKV in het vmbo

In het in 2018 vernieuwde vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) in het vmbo is het essentieel dat leerlingen:

  • culturele en kunstzinnige activiteiten meemaken en eigen werk produceren en presenteren;
  • reflecteren op deze activiteiten met een vormvrij kunstdossier.

Kunst en cultuur / Culturele oriëntatie en creatieve expressie in het vso

Stimuleren van de persoonlijke, creatieve en kunstzinnige ontwikkeling en de verbeeldingskracht en competenties van leerlingen om de vrije tijd op een passende en bevredigende manier vorm te geven. Daar draait het om in dit leergebied in het vso!

Praktijkonderwijs

Het programma van het praktijkonderwijs is erop gericht dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Daarbij gelden de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs als na te streven doelen. Dus ook die voor Kunst en Cultuur!

Vakinhoudelijke bronnen

Verbreden-verdiepen