Gegevens wijzigen

Gebruik het e-mailadres waarmee je je bij VONKC hebt ingeschreven.
Vind je lidmaatschapnummer op de Kunstzone-adreswikkel, contributiefactuur of incassoafschrift.