koninklijke-schouwburg-den-haag

Theater

VONKC Theater voor leden die:

 • werkzaam zijn in en/of voor het onderwijs (po, (v)so, vo,mbo, hbo, wo);
 • vakdocent, ICC'er, groepsleerkrachten of adviseur kunsteducatie zijn;
 • op zoek zijn naar informatie en creatieve impulsen van collega's.

N.B. Actuele nieuwsberichten over Theater vind je onder de nieuwscategorie Vakken en in de Agenda en onder Examens

Theater

De inzet van het eigen lichaam en de stem als medium om een verbeelde werkelijkheid weer te geven is de basis voor het maken van Theater. Dat maakt dat bij Theater de communicatie altijd voorop staat. Niet alleen met een publiek, maar ook communicatie tussen de spelers in de vorm van taal en/of beweging. Theater en Drama kunnen andere kunsten, zoals literatuur, beeldende kunst, muziek en film in zich verenigen zonder hun eigenheid te verliezen.

Visie op Theater in het onderwijs (binnenschools en buitenschools)

 • Theater heeft zowel intrinsieke als instrumentele waarde. Het is doel en middel tegelijk. Docenten en/of leerkrachten moeten zich daar bewust van zijn om de Theaterlessen tot hun recht te laten komen.
 • Theater biedt een context waarbinnen leerlingen zich leren verplaatsen in een ander en waarbinnen ze tegelijkertijd hun eigen plek leren ontdekken in een steeds groter wordende wereld.
 • Theater is een kunstvorm, waarin de factoren tijd en ruimte een belangrijke rol spelen. Theater vindt altijd in het hier en nu plaats.
 • Theater structureel ingebed in het primair en voortgezet onderwijs vormt een verbindende factor om 21e eeuwse vaardigheden gericht op o.a. empathie, burgerschap, creativiteit en digitale geletterdheid te oefenen.

Vakinhoudelijke bronnen

 • SLO Vakportalen Kunst en Cultuur (SLO creëert samen met het onderwijsveld inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken voor onderwijs en overheid)
 • LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) over kunstonderwijs in de verschillen onderwijssectoren: Zie onder Kennis o.a. geldzaken, FAQ, feiten en cijfers
 • LKCA Theater en Drama
 • Algemene examenzaken op onze site

Verbreden-verdiepen

 • Curriculumvernieuwing: In het kader van Curriculum.nu formuleerde de BDD (Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama, sinds 2020 VONKC Theater) eind 2017 de visie op Drama/Theater en samen met VONKC en VLS de visie op het leergebied Kunst & Cultuur.

Veilig, gezond en vitaal werken in vak- en praktijklokalen

Inspirerende lokalen Theater

Overige info