Ahmad odeh TK WT3dl2tw unsplash

Een levendige vereniging

VONKC wil een levendige vereniging zijn. We richten daarom de vereniging zo in:

 • een bestuur van bescheiden omvang, met daarbij disciplinesecties en werkgroepen
 • ondersteuning en advisering door een aantal bestuursmedewerkers.
 • een bureau voor de dagelijkse gang van zaken en ondersteuning van het bestuur, de secties en werkgroepen.
 • twee keer per jaar een algemene ledenvergadering;

In onze statuten is de basis voor de organisatie en wijze van besluitvorming vastgelegd.

(Vak)secties & werkgroepen

Binnen VONKC zijn er speciale plekken voor de verschillende kunstvakken.

De secties

 • VONKC Beeldende kunst & vormgeving;
 • VONKC Dans;
 • VONKC Film;
 • VONKC Theater

worden gevormd door leden die specialist zijn op het gebied van het betreffende vak of CKV en/of Kunst (algemeen). Sectieleden maken ook deel uit van tenminste een werkgroep.

De werkgroepen denken vakoverstijgend, sectorspecifiek of juist sectoroverstijgend en over arbeidsvoorwaardelijke zaken mee.

Er zijn nauwe contacten met andere netwerken die zich net als VONKC inzetten voor kwaliteit en innovatie in het kunst- en cultuuronderwijs.

Laat van je horen!

De sectie- en werkgroepleden voeden het bestuur van VONKC vanuit de onderwijspraktijk en hun eigen netwerk. Wil jij ook meedenken? Laat het weten via info@vonkc.nl.

Samenstelling van het bestuur

 • dhr. Anne Bos, voorzitter en sectie Dans
 • Yvonne Lebbink, secretaris
 • Marian Bakens, penningmeester
 • Elvira Stein, algemeen bestuur en sectie Film
 • Judit Hódos, algemeen bestuur
 • Marian Hinderink, algemeen bestuur
 • Tineke Steenbergen, algemeen bestuur
 • Tineke Ubbels, algemeen bestuur en sectie Theater

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden op specifieke terreinen ondersteund en geadviseerd door een aantal bestuursmedewerkers.

Ledenvergadering

VONKC houdt twee keer per jaar een ALV.

 1. De najaars-ALV gaat in het bijzonder over de begroting en het beleid van het komende kalenderjaar.
 2. De voorjaars-ALV staat het jaarverslag (bestuurs en financieel) van het voorbije kalenderjaar op de agenda.

Naast deze vaste onderwerpen komen actuele zaken aan de orde waarover het bestuur graag met de leden van gedachten wisselt. Ook leden kunnen onderwerpen inbrengen.

Lees hier de VONKC-beleidsnotitie voor 2020.

De komende algemene ledenvergaderingen (ALV's) zijn op dinsdag 16 juni 2020 (onder voorbehoud vanwege de Corona-crisis) en in herfst 2020.

Ter informatie: Per 1 januari 2020 heeft VONKC 1096 leden.