Ahmad odeh TK WT3dl2tw unsplash

Een levendige vereniging

VONKC wil een levendige vereniging zijn. We richten daarom de vereniging zo in:

 • een bestuur van bescheiden omvang, met daarbij disciplinesecties en werkgroepen;
 • ondersteuning en advisering door een aantal bestuursmedewerkers;
 • een bureau voor de dagelijkse gang van zaken en ondersteuning van het bestuur, de secties en werkgroepen;
 • minstens één keer per jaar een algemene ledenvergadering.

In onze statuten en huishoudelijk reglement is de basis voor de organisatie en wijze van besluitvorming vastgelegd. Wij hanteren de algemene voorwaarden juridische dienstverlening VONKC voor de individuele arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning.

(Vak)secties & werkgroepen

Binnen VONKC zijn er speciale plekken voor de verschillende kunstvakken.

De secties

 • VONKC Beeldende kunst & vormgeving;
 • VONKC Dans;
 • VONKC Film;
 • VONKC Theater

worden gevormd door leden die specialist zijn op het gebied van het betreffende vak of CKV en/of Kunst (algemeen). Sectieleden maken ook deel uit van tenminste een werkgroep.

De werkgroepen denken vakoverstijgend, sectorspecifiek of juist sectoroverstijgend en over arbeidsvoorwaardelijke zaken mee.

Er zijn nauwe contacten met andere netwerken die zich net als VONKC inzetten voor kwaliteit en innovatie in het kunst- en cultuuronderwijs.

Laat van je horen!

De sectie- en werkgroepleden voeden het bestuur van VONKC vanuit de onderwijspraktijk en hun eigen netwerk. Wil jij ook meedenken? Laat het weten via info@vonkc.nl of het formulier.

Samenstelling van het bestuur

 • Anne Bos, voorzitter en sectie Dans
 • Tineke van Cappellen, secretaris en sectie Beeldende kunst & vormgeving
 • Regina Jacometti, penningmeester en sectie Beeldende kunst & vormgeving
 • Judit Hódos, bestuur en sectie Beeldende kunst & vormgeving
 • Caroline de Nerée, bestuur en sectie Film
 • Martijn Klink, aspirant-bestuurslid en sectie Theater

Op specifieke terreinen zijn sectieleden en bestuursmedewerkers actief voor de vereniging.

Het bureau van VONKC

 • Marian Bakens - beleidsmedewerker
 • Ineke Kitslaar - secretariaat en administratie
 • Gerard Kitslaar - financiële administratie
 • Yvonne Lebbink - verenigingscoördinator

Ledenvergadering

VONKC houdt minstens één keer per jaar een ALV. Daar staat het jaarverslag (bestuurs en financieel) van het voorbije kalenderjaar op de agenda. Ook de begroting en het beleid van het lopende kalenderjaar komt dan aan de orde.

Naast deze vaste onderwerpen komen actuele zaken aan de orde waarover het bestuur graag met de leden van gedachten wisselt. Ook leden kunnen onderwerpen inbrengen.

VONKC-beleidsspeerpunten voor 2023

Ter informatie: Per 1 januari 2023 heeft VONKC 1158 leden.