Bevoegd en bekwaam

Bevoegd en bekwaam

N.B. Actuele nieuwsberichten hierover vind je onder onder de nieuwscategorie Algemeen

Je hebt je beroepsopleiding (onlangs of wat langer geleden) afgerond en bent aan het werk in de kunstvakken en/of de kunsteducatie. Op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied blijft belangrijk:

 • Je wilt je leerlingen bieden wat ze moeten kennen en kunnen van kunst om in de maatschappij te functioneren. Je zorgt er natuurlijk voor dat je vakbekwaam blijft via VONKC en andere partijen die actuele deskundigheidsbevordering bieden;
 • Met welke bevoegdheid mag je waar lesgeven? Sla daar de conversietabel op na.

Studiedagen VONKC

VONKC organiseert ieder schooljaar voor diverse doelgroepen diverse vakinhoudelijke activiteiten. Een belangrijk onderdeel vormt aandacht voor het uitwisselen van je ervaringen in de klas, waarbij verschillende onderwerpen en werkwijze aan bod komen. We kunnen veel van elkaar leren!

Certificaat

 • Na afloop zul je nazendingen ontvangen. Met de diverse bestanden van de lezingen en de workshops en wanneer je dat wilt een certificaat;
 • We willen graag dat onze certificaten waardevol zijn en blijven. Het certificaat wordt verstrekt op basis van je aanwezigheid. We rekenen er daarom ook op dat je een hele bijeenkomst onze gast zult zijn!

Jóuw korting op VONKC-studiedagen

Ook al voldoet de school de factuur voor jouw deelname aan onze studiedag: De korting komt ten goede aan jezelf want je houdt als VONKC-lid meer ter besteding over van je persoonlijke budget. Je kunt zo meer studiedagen volgen bij ons (of elders) dan wanneer je geen lid bent en dus geen korting krijgt. De tarieven voor onze studiedagen zijn voor leden aanzienlijk lager dan voor niet-leden, idem voor studenten.

N.B. Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de voor aanmelding vastgestelde sluitingsdatum wordt er wel een factuur gestuurd, VONKC maakt immers kosten voor de aanmelders.

Je eigen scholingsbudget via school: maak daar slim gebruik van!

 • Als docent heb je op je school een persoonlijk budget voor deskundigheidsbevordering. Dat is in de cao vastgelegd.
 • Het budget (po en vo) bedraagt 600 euro bij een volledige fte. Werk je parttime dan wordt je budget naar rato van jouw fte vastgesteld. Kijk in jouw cao hoe het precies zit!
 • Zie pagina 82 tot en met 86 van de cao-po 2023-2024: Artikel 9.3, 9.3a, 9.4 en 9.8.
 • Pagina 85 tot en met 89 van de cao-vo 2023-2024 hoe het is geregeld: hoofdstuk 16 of in de cao-vo app.
 • Zie van de cao-mbo 2023-2024: Hoofdstuk 4.
 • Zie pagina 67 tot en met 69 van de cao-hbo 2023: Hoofdstuk O.

Scholing als je zzp'er bent

De kosten voor cursussen, congressen, seminars en studie zijn voor 80% aftrekbaar van de belasting als je ondernemer bent. De activiteiten moeten wel gerelateerd zijn aan je werkzaamheden. Overzicht Belastingdienst aftrek zakelijke kosten

Langdurige scholing met Werktuig PPO

Voor zzp'ers is er een extra interessante mogelijkheid voor wanneer je een meer langdurige scholing wil volgen. Je krijgt dan een subsidie van 1/3 van de totale kosten met een maximum van €2.000,-. Er wordt wel vanuit gegaan dat een opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en jij het resterende bedrag betaalt. Kom ik in aanmerking voor PPO?

Over de Kunstvakdocenten opleidingen

Zie bij hen en elders voor nascholingsaanbod:

 • Bijscholingsaanbod beroepsgerichte vakken in het vmbo (gesubsidieerd bijscholingsaanbod voor de nieuwe profielen. De scholing kan gevolgd worden door alle beroepsgerichte docenten vmbo en vso en is niet gebonden aan een bevoegdheid);
 • het LKCA;
 • uitgeverijen van kunstvakmethodes;
 • musea;
 • regionale of stedelijke centra voor de kunsten.

Lerarenbeurs

Bevoegde leraren kunnen een Lerarenbeurs aanvragen voor een:

 • bachelor- of masteropleiding;
 • postinitiële masteropleiding;
 • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.

(voor een post-hbo-opleiding is de Lerarenbeurs niet bestemd).

De Lerarenbeurs

 • is een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten;
 • kan je werkgever subsidie geven om jou studieverlof te geven;
 • is een voorwaardelijke gift (je moet minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen).

Je aanvraag op tijd voorbereiden!

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei. Op = op! De aanvraag doe je in Mijn DUO.