tegels-utrecht

Staatsexamens kunstvakken

N.B. Actuele nieuwsberichten over Examens vind je onder onder de nieuwscategorie Examens

Voor: de kunstvakexamendocenten in het VSO

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen deze kunstvakken aanbieden aan hun leerlingen:

  • Kunst (algemeen);
  • Tekenen;
  • Handvaardigheid;
  • Muziek;

om staatsexamen in af te leggen op vmbo-, havo-, of vwo-niveau.

N.B. Deze vakken worden niet aangeboden als staatsexamen: kunst (beeldende vormgeving); kunst (muziek); kunst (drama); kunst (dans); textiele vormgeving.

Een staatsexamen bestaat net als een regulier examen uit twee onderdelen:

  • het centraal (schriftelijk) examen, dit is identiek aan het centraal examen op reguliere vo-scholen;
  • een college-examen, dit is voor de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek een praktisch examen.

Echter: Kunst (algemeen) kent alleen een centraal schriftelijk staatsexamen.

Informatie:

Staatexamens: Voor iedereen die buiten het reguliere onderwijs een diploma of certificaat voor een vak in het voortgezet onderwijs (vo) wil halen!