Jonge mensen zijn

Beroepskeuze begeleiding

Oriëntatie op studie en beroep

Elke (examen)kunstvakdocent moet zijn leerlingen óók met LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB) ondersteunen! Wat betekent jouw kunstvak voor de keuze voor de vervolgopleiding van je leerlingen?

Welke vaardigheden leer je de leerlingen en met welke kwalificaties ronden zij jouw kunstvak af? Lees meer in het eindvoorstel van het ontwikkelteam Kunst &Cultuur. Naast alles rondom het artistiek-creatief vermogen, dat centraal in ons leergebied staat, vind je meer informatie:

 • bij elke grote opdracht worden de brede vaardigheden benoemd (pagina 17 tot en met 25);
 • over kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (pagina 15).

Op welke beroepsvervolgopleidingen (mbo, hbo, wo) vormen de kunstvakken daarmee in het bijzonder een goede voorbereiding?

De hoop van een land

Vmbo of mbo en dan verder!

Beroepsgerichte profielen in het vmbo in de basis-, kader- en gemengde leerweg

Elk profiel bevat een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het beroepsgerichte examenprogramma bestaat uit:

 • het beroepsgerichte profielvak;
 • de beroepsgerichte keuzevakken.

Door het volgen van de beroepsgerichte keuzevakken kunnen leerlingen zich verdiepen, verbreden of oriënteren, maar keuzevakken hebben altijd een beroepsvoorbereidend en/of –oriënterend doel. Kijk wat er mogelijk is op NieuwVMBO aan creatieve & kunstzinnige keuzevakken die vallen onder de diverse profielen!

N.B. Voor het aanbieden van keuzevakken heeft een school geen licentie nodig, wel bekwaam personeel en een goede outillage.

LOB:

 • dé kern van het beroepsgerichte programma;
 • kan niet zonder praktijkopdrachten, bedrijfsbezoeken en/of stages;
 • helpt de leerling een weloverwogen keuze te maken voor een vervolgopleiding;
 • werkt in het vmbo en mbo met dezelfde loopbaancompetenties.
 • wordt niet afgesloten met een examen.

In het nieuwe vmbo toont de leerling in een loopbaandossier aan welke activiteiten hij of zij heeft uitgevoerd en tot welke conclusies en vervolgstappen dat heeft geleid. LOB is een verplicht onderdeel van het vmbo-programma in alle leerwegen:

 • vmbo basis en kader - een profiel met een beroepsgericht programma;
 • vmbo gemengd - examenvakken waaronder een beroepsgericht vak;
 • vmbo theoretisch - examenvakken waaronder mogelijk een beroeps- of praktijkgericht vak.

LOB vormt een belangrijk onderdeel van de mbo-opleiding, binnen een sector met de bijbehorende verplichte vakken en keuzevakken. De kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap bepalen aan welke aspecten de opleiding aandacht moet besteden. De school stelt vast op welke wijze de student moet voldoen aan deze eisen en hoe dit wordt vormgegeven in de opleiding.

Meer informatie:

Havo of vwo en dan verder!

De wettelijke taak van havo en vwo is een goede voorbereiding op hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. De begeleiding bij het maken van een studiekeuze is, naast het halen van een diploma, ook een belangrijke taak van het voortgezet onderwijs. Goede LOB kan de uitval in het eerste jaar met *30% terugbrengen (*bron NVS-NVL).

Ga ook binnen jouw lessen het gesprek aan over de keuzes die bij je leerlingen passen!

Informatie vervolgopleidingen: