Potloodslijpsel 1

Actieve leden gezocht!

Beste leden van VONKC

Velen van jullie hebben aangegeven een en ander voor de vereniging te willen betekenen. Met een flink aantal leden heeft het bestuur al korte lijntjes waardoor zij participeren in het verenigingswerk. We gaan dit nu verder inrichten en bemensen! Heb je in het verleden nog niet hebt aangegeven actief VONKC-lid te willen zijn? Je bent daartoe wel bereid? Meld je dan nu aan!

Klankborden en uitwisselen

Voor het bestuur klankbord je over onderwijsvakinhoud en/of arbeidsvoorwaarden. Dit gaan we organiseren aan de hand van beknopte vragen. Het bestuur leert ook graag vanuit jullie uitwisseling als vakgenoten. Een bestuurslid is kartrekker van jouw sectie of commissie. Er is een besloten 'drive' waar stukken gedeeld kunnen worden.

Hoe actief wordt jouw betrokkenheid?

Je bent actief lid: Een of twee keer per jaar treffen jullie elkaar en leden van het bestuur live, daarnaast zijn er aparte sectiebijeenkomsten live en/of digitaal. Of je bent beschikbaar als klankbord lid: Je doet voornamelijk mee via digitale wegen. Je kunt dus meer en minder betrokken zijn en dit ook afwisselen naar gelang je eigen situatie.

Jouw input bestaat uit één of meerdere van deze onderdelen

 • Je kan voorbeelden uit de eigen schoolpraktijk geven, doet dit eventueel op studiebijeenkomsten;
 • Je hebt ideeën voor VONKC-studiebijeenkomsten;
 • Je hebt ideeën voor artikelen in Kunstzone;
 • Je kan beeldmateriaal voor de website aanleveren;
 • Je bent geïnteresseerd in arbeidsvoorwaardelijke zaken;
 • Je bent MR- of OR-lid.

We richten het zo in

Secties per kunstdiscipline

 • Beeldende kunst & vormgeving
 • Dans
 • Film
 • Theater

Commissies

 • CKV
 • Kunst algemeen
 • Arbeidsvoorwaarden

Wanneer je alleen CKV en/of Kunst algemeen geeft ben je natuurlijk ook van harte welkom mee te doen. Wanneer je je verwant voelt met een discipline kun je daarbij ook aansluiten. Daarnaast maak je deel uit van de je commissie.

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Met hartelijke groet van het bestuur van VONKC