Fiets verder nog lege fietsenrekken

Q&A voor de kunstvakken in het anderhalvemeter leslokaal

COVID-19: Hoe te handelen in de kunstlessen?

VONKC en VLS stelden ter nadere uitwerking van het voorlopig protocol-vo een aantal specifieke vragen aan Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs.

Omwille van eenduidigheid van de verstrekte informatie, baseert Voion zich uitsluitend op informatie van het RIVM. Alle onderstaande informatie is te terug te vinden op de website van het RIVM en is in lijn met:

  • Het definitieve protocol voor het voortgezet onderwijs van de sociale onderwijspartners VO-raad, FvOv, AOb en CNVo;
  • Het servicedocument van sectorraad Praktijkonderwijs, de Stichting Platforms VMBO en Lecso dd. 19-05-2020.

De vragen en antwoorden

Handen wassen
We wassen onze handen vaak en goed (40 - 60 sec.). Zie RIVM en dit verhelderende filmpje waar Voion ons op attendeert.

Voorwerpen: Reinigen/schoonmaken of ontsmetten/desinfecteren?

We spreken bij voorkeur over schoonmaken. Met schoonmaken wordt het doel al bereikt; het onschadelijk maken / 'doden' van het Coronavirus.

Waaraan moet een schoonmaakmiddel voldoen?
Het Coronavirus wordt met water en zeep gedood. Het Coronavirus desintegreert in een basische oplossing, daarom werkt allesreiniger ook goed als schoonmaakmiddel en ontsmettingsmiddel. Je zou m.b.t. Coronavirus kunnen zeggen dat je al desinfecteert met zeepsop of allesreiniger.

Welke 'schoonmaakmiddelen' voldoen juist niet?
Alles dat anders is dan zeepsop of allesreiniger werkt minder goed. Zie RIVM.

Water en zeep
(bron: RIVM)

Op alles dat door een besmettelijk persoon wordt aangeraakt, kunnen virusdeeltjes achterblijven. Dan is de vraag hoe groot de kans is dat iemand door aanraking van die besmette oppervlakten, zelf ziek wordt. Volgens het RIVM is die kans niet groot, maar niet uit te sluiten. Zie RIVM.

Iets vastpakken
(bron: RIVM)

Voorwerpen die je met je handen gebruikt

Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, hebben de sectorraad Praktijkonderwijs, de Stichting Platforms VMBO en Lecso, in hun servicedocument expliciet voor gekozen om 'spullen' die gezamenlijk worden gebruikt na ieder gebruik te reinigen (zie C5 op p. 15). Het gaat er dus niet om wat het is - een potlood, basgitaar of camera - maar of het om gedeeld gebruik gaat.

Dus ongeacht wat het is, bij meerdere gebruikers dient het betreffende voorwerp schoongemaakt te worden met bij bijvoorbeeld vochtige schoonmaakdoekjes (water en zeep, allesreiniger).

Doekjes: wegwerp, wasbaar?
Vanwege logistieke overwegingen verdienen wegwerpdoekjes de voorkeur, tenminste als ze een keer worden gebruikt en daarna meteen worden weggegooid.

Wanneer voorwerpen binnen een les van gebruiker wisselen, moeten ze dan gereinigd worden?
Ja, zie het servicedocument van de sectorraad Praktijkonderwijs, de Stichting Platforms VMBO en Lecso.

Hoe lang kan het COVID-19-virus overleven op voorwerpen?
Dat is vooralsnog onduidelijk, per type oppervlak varieert dat van uren tot dagen. (zie hierboven: Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?)

Kun je voorwerpen tijdelijk uit gebruik nemen en ze na een tijdje weer zonder schoonmaken gebruiken?
Nee, het is niet de bedoeling om gebruiksvoorwerpen, die door het gebruik ervan besmet kunnen zijn met het Coronavirus, zonder schoon te maken weer in gebruik te nemen.

Waar is gebruik van rubber handschoenen aan te raden?

  • Overal waar tot de Corona-uitbraak aangeraden werd rubber handschoenen te dragen, kunnen die ook nu worden gedragen. Deel die handschoenen niet met anderen, tenzij deze eerst zijn ontsmet;
  • Het dragen van wegwerphandschoenen om beschadiging van de huid als gevolg van veelvuldig handen wassen te voorkomen is zinvol;
  • Handschoenen als persoonlijk beschermingsmiddel tegen Corona heeft alleen zin als de persoon die de handschoenen draagt tussentijds niet aan zijn/haar gezicht komt en na gebruik de handschoenen op de juiste wijze uittrekt.

Voor Film

Leerlingen kunnen niet meer vrij door de hele schoolgebouw werken. Het schoolgebouw zal in vrijwel alle gevallen beperkt zijn opengesteld en er zullen vaste verkeersroutes door school en op het schoolterrein zijn gemarkeerd. Buiten het schoolplein is er meer ruimte om te filmen. Leerlingen zullen ook buiten de 1,5 meter afstand moeten bewaren.

Aanrakingen bij Dans (elkaar, vloer, inventaris)?

Elkaar aanraken is nog niet mogelijk zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en is in het kader van onderwijs niet toegestaan. Ook voor dansonderwijs gelden alle bestaande hygiënemaatregelen.

Dansende leerlingen zullen zich moeten houden aan 1,5 meter. Dat betekent een restrictie van mogelijke dansvormen in combinatie met de beperkte ruimte binnen. Dansonderwijs buiten biedt meer mogelijkheden om 1,5 meter afstand te realiseren. Zie bij de collega's van de KVLO voor meer informatie over alleen buiten of mogelijk ook binnen lesgeven:

Zingen

Is het toegestaan om te zingen in een klas?
Nee, het RIVM raadt af om samen te zingen.

De sector voortgezet onderwijs kan alleen terugvallen op het RIVM, het voorlopige sectorprotocol en het servicedocument de sectorraad Praktijkonderwijs, de Stichting Platforms VMBO en Lecso. In de laatste twee is nog niets opgenomen over zingen in een klas. Voor het RIVM is het risico nog onduidelijk. Zie RIVM.

Zingen in een groep
(bron: RIVM)

Idealiter voorziet het sectorprotocol en/of het servicedocument in voorschriften voor specifieke activiteiten. Bijvoorbeeld met betrokkenheid van de relevante vakverenigingen en vmbo platforms. Zij zijn in staat te adviseren over welke voorschriften uit de diverse sectorprotocollen relevant zijn bij aspecten van het verzorgen van onderwijs in de verschillende vakken. Dat impliceert geenszins een oordeel over de veiligheid van die voorschriften (zie bijvoorbeeld: KBZON en VLS).

Verdere informatie voor Muziek

Musiceren in aparte cabines is mogelijk. Ten aanzien van hygiëne geldt dat na ieder gebruik oppervlakken waarop het Coronavirus kan neerslaan of worden afgezet, worden gereinigd en dat de cabine, analoog aan het regime van een klaslokaal tussen gebruikers wordt geventileerd (volledige doorspoeling van de ruimte met 'schone' lucht).

Download: Q&A voor de kunstvakken in het anderhalvemeterleslokaal (versie 28 mei 2020)