Filmende meiden

Netwerk Filmeducatie

Publicaties ter stimulering van structurele verankering

Het Netwerk Filmeducatie zet zich in om leerlingen in heel Nederland de juiste woorden te laten vinden om film goed te duiden en hier betekenis aan te geven. Zo krijgt de filmbelevenis een betekenis. Dit is filmeducatie! geeft antwoord op vragen als: wat is filmeducatie, wat is de visie van het Netwerk Filmeducatie en wat is het belang van filmeducatie binnen het onderwijs?

Doorlopende leerlijn film

Hoe kan de leraar met leerlingen aan vijf vaardigheden -Beleven, Verwoorden, Onderzoeken, Reflecteren en Creëren- werken, zodat de filmervaring meer betekenis krijgt (op elke leeftijd en op elk leerniveau)?

De leerlijn is ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs, waarbij de kerndoelen en eindtermen van de kunstvakken in het primair en voortgezet onderwijs het uitgangspunt vormen. De doorlopende leerlijn film past binnen het kunstcurriculum en de exameneisen van de vakken KUA en CKV.

De leerdoelen zijn erop gericht om leerlingen tot zelfbewuste, relativerende en kritische burgers maken, met een sterk gevoel voor en inzicht in de complexiteit van film als kunstvorm. Het Netwerk Filmeducatie buigt zich het komende jaar op de doorvertaling van filmeducatie naar andere leergebieden, waaronder Nederlands, Engels/Moderne en Vreemde Talen en Mens & Maatschappij.

Versterking filmeducatie in de regio

Voor leraren en scholen wordt het dit jaar nog makkelijker om met filmeducatie aan de slag te gaan. Netwerk Filmeducatie werkt nauw samen met zes regionale filmhubs die dicht bij de leraar staan. Samen met filmeducatie-aanbieders, onderwijsprofessionals en filmmakers wordt zo een groeiend aanbod ontwikkeld dat steeds beter aansluit bij de behoefte van leraren en leerlingen.