Kompas 2160x1216

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Doe je voordeel met deze adviezen!

Het traject van het Nationaal Programma Onderwijs is nog volop in ontwikkeling. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft een ongekende omvang. Zo krijgt een gemiddelde basisschool €180.000 en een gemiddelde middelbare school 1,3 miljoen. Scholen krijgen het budget echter niet zomaar. Ze moeten een 'schoolprogramma' maken waarin ze beschrijven op welke manier ze achterstanden gaan aanpakken.

Kunst & Cultuur en het NPO

Ronald Kox van het LKCA geeft alvast tips aan ICC'ers om kunst- en cultuuractiviteiten onder de aandacht te brengen. De leerachterstanden in alle leergebieden, dus ook op het gebied van kunst en cultuur, moeten meegenomen worden in de analyse. Houd de actuele ontwikkelingen op website van LKCA in de gaten of neem contact op.

Ons eerdere bericht Cultuuronderwijs belangrijk in en na de Coronatijd

De rol van de MR bij het NPO - Webinar 17 mei

Voor het NPO-budget stelt een school een eigen schoolprogramma, dit vormt een aanvulling op het al vastgestelde schoolplan. Dat betekent dat de MR hiermee ingestemd moet hebben. Daarnaast heeft de MR ook met betrekking tot het NPO informatie- en adviesrecht.
Vóór 10 juli moet het traject klaar zijn. Hoe pak je deze uitdagingen aan? Sterk Medezeggenschap organiseert hierover op maandag 17 mei van 16:00 tot 17:00 een gratis webinar. Meer informatie en aanmelden

Curriculum en het NPO

SLO denkt mee over curriculaire vragen in het NPO en richt zich op het ondersteunen en ontzorgen van scholen bij het maken van doordachte keuzes in het onderwijsprogramma.
Op www.slo.nl/npo verzamelde SLO tools en suggesties die scholen en leraren kunnen gebruiken. Voor het po vind je per leerjaar of per leergebied focusdoelen. Voor het vo biedt SLO kaders ('wat moet' in het curriculum) en handreikingen ('wat mag' in het curriculum).

Algemene adviezen van Onderwijs-OMT over het NPO

Het doel van het Onderwijs-OMT is om op basis van de stand van de wetenschappelijke kennis een zo goed mogelijk advies aan het onderwijs te geven. Dit advies is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over effectieve aanpakken in het onderwijs.
Het Onderwijs-OMT richt zich primair op adviezen omtrent het Nationaal Programma Onderwijs en de extra middelen die beschikbaar zijn om vertragingen als gevolg van Covid-19 tegen te gaan. Achterliggend doel is te adviseren over effectieve aanpakken voor duurzame onderwijsverbetering.

Het Onderwijs-OMT adviseert over monitoring en interventies en ook overkoepelend over het NPO.

Enkele suggesties voor een meer gebalanceerde opzet van het NPO
'Het Onderwijs-OMT adviseert de planning van het NPO te heroverwegen en uit te breiden. Scholen zouden moeten kunnen opereren langs twee sporen. Het eerste spoor is gericht op de korte termijn, waarbij snel hulp wordt geboden aan leerlingen die dat nu het hardst nodig hebben, zoals nu ook al gebeurt. Een tweede, aanvullend spoor kan gericht zijn op een iets langere termijn. Iets meer tijd nemen zal uiteindelijk leiden tot een beter afgewogen keuze waarmee de kans groter wordt dat de interventie de gewenste effecten heeft.' Lees meer in Overkoepelende adviezen NPO

De tijdlijn voor het NPO

Tijdlijn NPO 2021

Ons eerdere bericht met de NPO-brief van minister Slob