Binnenplaats haagse hogeschool sculptuur 2160x1214

Cultuuronderwijs belangrijk IN en NA coronatijd

Oproep aan Tweede Kamer: Heb bij nationaal plan ook aandacht voor cultuuronderwijs!

Verschillende landelijke cultuur- en onderwijsorganisaties, waaronder VONKC, hebben en een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er meer aandacht nodig is voor cultuuronderwijs. De brief volgde naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs dat door de ministers Slob en Van Engelshoven op vrijdag 17 februari werd gepresenteerd.

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren: hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentale welbevinden. De uitvoering van het programma vindt plaats in de scholen. Scholen moeten hun eigen plannen maken en maatregelen nemen die passen bij de situatie van hun leerlingen. Zij ontvangen daar de komende twee schooljaren extra geld voor.

O.a. het LKCA, Strategisch Beraad Kunstonderwijs, VONKC en VLS vragen de Tweede Kamer om in het debat op 25 februari te pleiten voor het volgende:

  • zorg dat scholen cultuureducatie volwaardig in hun plannen opnemen inclusief culturele activiteiten;
  • stimuleer dat de middelen voor extra docenten benut worden om kunstvakdocenten of kunstvakklassenassistenten in te zetten;
  • zorg voor culturele interventies op de 'menukaart' voor de scholen;
  • benut (de infrastructuur van) het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en de CJP Cultuurkaart om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen

Brief landelijke organisaties wijzen op belang van cultuuronderwijs in en na coronatijd

Complete websitebericht over de brief bij LKCA