Mozaïek holling

Basisprotocol Danssector nieuwe versie!

Het Basisprotocol is aangepast vanwege de bijgestelde overheidsmaatregelen: versie 2 Basisprotocol Danssector d.d. 4 juli 2020

Algemene notitie vooraf i.v.m onderwijssectorspecifieke protocollen

Tijdelijk zijn 25 organisaties, waaronder VONKC, verenigd onder de naam dansondernemers.nl. Na afstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werknemersorganisatie FNV is dit protocol goedgekeurd.

Voor dansactiviteiten die plaatsvinden in het kader van het regulier en speciaal onderwijs, buitengewoon en/of bijzonder onderwijs, beroepsonderwijs, kinderopvang en de zorgsector dienen, indien van toepassing, de protocollen die specifiek voor deze sectoren zijn opgesteld te worden gevolgd.

Zie onze berichten:

Protocol als handreiking voor dansactiviteiten

Het kabinetsbesluit tot het heropenen van sectoren en activiteiten is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waarmee rekening gehouden dient te worden wanneer de dansondernemingen weer opengaan.

N.B. Dit is versie 1 d.d. 3 juni 2020: Basisprotocol Danssector

Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document.