Hartje anderhalvemeter skates

Vervolgdocu- menten: aanpak in po, so, mbo en hbo/wo in het kader van COVID-19

Nieuwste versies voor po, so, mbo en hbo/wo!

De sociale partners van betreffende sectoren en/of het ministerie van OCW maakten vervolgversies van de eerdere documenten.

N.B. Zie voor VO onze Q&A speciaal voor de kunstlessen