Brug traptreden cortenstaal leiden 2160

Word jij ook klankborder bij VONKC?

Uitnodiging om mee te denken in kerndoelentraject kunst & cultuur

Het ontwikkelen van de nieuwe kerndoelen voor primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs is in september gestart. Meer informatie.
Op 14 december 2023 heeft het kerndoelenteam haar eerste tussenproduct gepresenteerd aan de leden van de Advieskring, waarin VONKC-voorzitter Anne Bos ook zitting heeft. Het ging toen over de zgn. karakteristiek van het leergebied kunst & cultuur die op tafel lag voor advies. Verschillende leden van VONKC dachten erover mee.

[de Advieskring bestaat uit 9 vertegenwoordigers van vakverenigingen en instellingen. Deze Advieskringleden moeten een gezamenlijk advies formuleren aan het kerndoelenteam]

Uitnodiging aan jou!

Het bestuur van VONKC nodigt jou van harte uit om mee te denken over de tussenproducten van het kerndoelenteam. Het gaat nog om twee rondes in dit schooljaar. In de tweede en derde ronde zullen de conceptkerndoelen in de dan beschikbare tussenproducten worden besproken. Graag wordt Anne gevoed vanuit het werkveld voor zijn bijdrage in de Advieskring!

Werkwijze

De leden van het kerndoelenteam presenteren hun tussenproduct aan de advieskringleden. Vervolgens verstuurt VONKC dat tussenproduct onder embargo aan de meedenkers. We houden een online bijeenkomst. De bijeenkomst wordt opgenomen ten behoeve van de notulen. We trekken wanneer mogelijk al enige conclusies voor het advies. De notulen zijn van belang voor de verdere verwerking van jullie adviezen. De deelnemers ontvangen het stuk waar jouw/jullie adviezen in verwerkt zijn in ieder geval ter informatie. Wanneer de planning van SLO dat toelaat kan er nog op gereageerd worden.

Planning

Ronde 2e tussenproduct

  • Donderdag 21 maart: verzending van tussenproducten aan meedenkers;
  • Dinsdag 26 maart: online bijeenkomsten* VONKC van 19.30-21.00 uur;
  • Maandag 9 april: Advieskring geeft advies aan kerndoelenteam.

Ronde 3e tussenproduct

  • Donderdag 30 mei: verzending van tussenproducten aan klankborder;
  • Dinsdag 4 juni: online bijeenkomsten* VONKC van 19.30-21.00 uur:
  • Donderdag 27 juni: Advieskring geeft advies aan kerndoelenteam.

*wanneer je niet aanwezig kunt zijn is het mogelijk om vooraf schriftelijk input aan te leveren.

Tijd en attentie
De omvang van de tussenproducten zal mede bepalen hoeveel lees+denk tijd je ervoor nodig hebt. De online VONKC-bijeenkomsten zullen maximaal 1,5 uur duren. Na afloop van het traject ontvang je van VONKC een cadeaubon voor jouw bijdrage als klankborder.

Interessant om mee te doen!
We hopen dat je gaat meedenken in de komende Advieskringrondes. Graag ontvangen uiterlijk 17 maart jouw reactie via info@vonkc.nl. Bij voorbaat veel dank!

Met hartelijke groet namens het VONKC-bestuur,
Anne Bos, voorzitter
Tineke van Cappellen, secretaris
Yvonne Lebbink, verenigingscoördinator