Brug traptreden cortenstaal leiden 2160

Actualisatie van de kerndoelen Kunst & Cultuur van start!

SLO actualiseert samen met het onderwijsveld de kerndoelen

Startnotitie van het leergebied kunst en cultuur

Ben je benieuwd voor welke curriculaire en maatschappelijke uitdagingen het kerndoelenteam van kunst en cultuur staat? Dat, en meer, lees je in de startnotitie van het leergebied kunst en cultuur. Deze notitie is een van de documenten die het vertrekpunt markeren van de actualisatie.

Kerndoelenteam kunst en cultuur

Voor de actualisatie van de kerndoelen kunst en cultuur is een team samengesteld. Dit team bestaat uit een procesregisseur, leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts.

Samenstelling kerndoelenteam

Rolverdeling kerndoelenteam

  • De procesregisseur begeleidt het team en het proces om te komen tot conceptkerndoelen. Het is belangrijk dat verschillende belangen en perspectieven worden gehoord en worden meegenomen in deze actualisatie.
  • Leraren komen uit het primair en onderbouw voortgezet onderwijs onderwijs. Zij zijn essentiële deelnemers van het team, omdat ze dagelijks werken in de onderwijspraktijk. Op die manier dragen we er zorg voor dat kerndoelen bruikbare doelen worden voor leraren.
  • Vakexperts primair en onderbouw voortgezet onderwijs zijn betrokken vanwege hun kennis over het leergebied. Zij zijn lerarenopleider, vakdidacticus of wetenschapper en brengen kennis over de uitvoering van het leergebied in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek.
  • De curriculumexperts hebben curriculaire en vakinhoudelijke expertise en zijn verantwoordelijk voor het schrijven van de conceptkerndoelen.

Advieskring

Een advieskring, bestaande uit organisaties met vakinhoudelijke opvattingen, geeft het kerndoelenteam feedback en reflecteert op de (tussen-)producten van het team. De bemensing van deze kring wordt momenteel samengesteld.

Monitoring

In de werkopdracht van het ministerie van OCW is vastgelegd waaraan de geactualiseerde kerndoelen moeten voldoen. Er zijn criteria opgesteld voor zowel de inhoud als voor het proces van totstandkoming van de kerndoelen. SLO monitort op deze criteria waardoor er gedurende het traject inzicht wordt verkregen of aan die criteria wordt voldaan. Om de monitoring van de actualisatie van de kerndoelen goed te borgen, heeft SLO een monitoringsteam ingericht. Het programmateam Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s kan op basis van de monitoringsresultaten zo nodig bijsturen of extra acties ondernemen.

Het traject om te komen tot concept kerndoelen (september 2023 – september 2024)