Omslag dummy van leerling

Veerkracht

Veerkracht hebben we nodig in deze tijd, dat is een understatement! Iedere keer dat ik denk dat we het heftigste wel bereikt hebben, volgt er weer een volgende fase waarin we weer moeten aanpassen, bijstellen, afzeggen. Vooral het feit dat we nu weer in een volgende golf en pré-intelligente lockdown zijn beland is indringend. Ik moet er niet aan denken dat we weer moeten stoppen met lesgeven in de fysieke ruimte!

Flow van de nieuwe werkelijkheid
Ik praat veel met kunst collega's over deze periode en hoe we ermee omgaan. Wat mij steeds meer opvalt is het feit dat wij eigenlijk continu bezig zijn met exploreren en verdiepen om weer optimaal te kunnen functioneren. De methodiek van onze kunstvakken dus als manier van leven en manier om om te gaan met deze lastige situaties; dit ervaar ik in mijn werk als docent en manager én privé.

Geen vastomlijnde plannen en blauwdrukken bij de start van iets nieuws of een volgende fase. Eerst op een speelse manier onderzoeken, niet vanuit het hoofd maar vanuit intuïtie en gevoel het creatieve proces opstarten. Daarna langzamerhand keuzes maken, structuur aanbrengen, het hoofd laten meedoen om uiteindelijk de optimale flow te ervaren van de nieuwe werkelijkheid.

Al dansend en lerend heb ik mij de methodiek eigen gemaakt. Echt een verrijking van mijn leven. Het dansen zelf is er de laatste tijd bij ingeschoten, terwijl dat toch voor mij de manier is om de methodiek levend te houden, voor hoofd, hart en lichaam! Ik neem mij voor om, al is het maar een paar minuten per dag, weer dansend te exploreren, te verdiepen en om te gaan met deze tijd.

COVID-19: informatie voor de leden, jullie input voor het bestuur
Zoals jullie kunnen zien op onze website en d.m.v. de nieuwsbrieven volgt VONKC alle ontwikkelingen op de voet. We proberen zo actueel mogelijk de informatie te geven waarmee jullie verder kunnen. Wanneer je in je werk op school Coronazaken tegenkomt die om oplossingen vragen geef die dan alsjeblieft door via info@vonkc.nl. De FvOv zit wekelijks bij de ambtelijke overleggen over COVID-19 en neemt graag (de veelvoorkomende) opmerkingen uit het veld mee.

ALV's VONKC
Er spelen natuurlijk ook nog andere zaken! Op dinsdag 22 september hebben we onze eerste on line Algemene Ledenvergadering gehouden! Dit was de uitgestelde ALV van mei 2020. Met ruim 30 collega's hebben we o.a. gesproken over het jaarverslag en jaarrekening van 2019. De meeste tijd is gegaan naar het gesprek over de ontwikkelingen in het dossier bevoegdheden. Een dossier met een lange geschiedenis (Bachelor-Master structuur). Uiteindelijk heeft de ALV zich achter de strategie van het bestuur geschaard. We richten ons de komende tijd op de commissie Zevenbergen (zie dit bericht op onze site). Dit doen we in goed overleg met de opleiders (KVDO) en VLS (Vereniging Leraren Schoolmuziek). Door samen op te trekken staan we als leergebied Kunst en Cultuur sterk. De aandacht gaat dus naar de toekomst en de kansen die er zijn en niet meer naar wat er allemaal niet goed is gegaan in het verleden.

Dinsdag 24 november staat onze Najaars-ALV alweer gepland. Ik hoop velen van jullie daar (digitaal) te ontmoeten!

Anne Bos
Voorzitter