Electriciteitshuisje

Van de voorzitter

Beschaving

Net na de Tweede Kamer verkiezingen schreef ik een 'van de voorzitter' over waarden. Dat het juist in deze tijd belangrijk is om te staan voor onze waarden en de waarde van kunst in het onderwijs. Inmiddels is er een nieuw kabinet.

Uit het hoofdlijnenakkoord en de manier waarop op dit moment met elkaar wordt omgegaan in politiek Den Haag blijkt dat het streven naar een zich steeds ontwikkelende beschaving niet het uitgangspunt is. Beschaving komt neer op erkenning van gelijkwaardigheid van alle mensen. Culturen verschillen en veranderen in de tijd. Omgaan met deze veranderingen is onze opdracht als samenleving. Kunst geeft ons manieren om deze veranderingen te onderzoeken, te analyseren en hiervan te leren. Het geeft inzichten op meerdere niveaus.

Ik hoef het jullie niet uit te leggen dat het nu extra van belang is dat wij in ons werk op de scholen ervoor zorgen dat de kinderen van deze tijd kunst ook op deze manier leren toepassen. Issues based kunstonderwijs, de kwestie waaraan je werkt wordt het doel, de kunst het middel. De leerling wordt aangemoedigd om het perspectief op maatschappelijke kwesties te uiten door middel van kunst. Het tegengeluid is helaas weer hard nodig. Inhoudelijk protest, via kunst. Vanuit de waarden waar wij voor staan als beschaving. Echt samenleven! VONKC zal er alles aan doen om dit steeds onder de aandacht te brengen en waar mogelijk jullie te ondersteunen in het ontwikkelen van deze basisvaardigheden bij de jongvolwassenen van onze samenleving.

Ondertussen gebeuren er gelukkig ook mooie dingen! De derde en laatste adviesronde aan het kerndoelenteam is geweest. Zij zijn nu met de laatste feedback aan de slag. Na de zomervakantie wordt het definitieve voorstel van de conceptkerndoelen aan de advieskring gepresenteerd. In november worden de conceptkerndoelen voor Kunst en Cultuur officieel aan de minister aangeboden. Daarna zullen de nieuwe kerndoelen beproefd worden in de praktijk. Na de zomer begint de vakvernieuwingscommissie Kunst en Cultuur. er worden in twee jaar tijd nieuwe eindtermen en examenprogramma's ontwikkeld voor ckv, dans, beeldende vorming, theater, muziek en film! Het team is samengesteld en kan aan de slag. VONKC zal als lid van de advieskring de ontwikkelingen weer op de voet volgen. Jullie kunnen als leden meekijken en denken via de klankbordgroepen die wij na de zomer zullen instellen.

Er bereikte ons ook een verdrietig bericht. Antoine Gerrits overleed op 24 juni 2024. Hij was belangrijk als bestuurslid, adviseur en als lid van de vakvereniging én voor het hele kunstonderwijs in Nederland (lees het In memoriam).

Ik wens jullie een mooie zomer!

Anne Bos (hij/hem)
Voorzitter