Wanted nieuwe collegas

Van vakdocent VO naar bevoegd leraar PO

Verkenning naar de stille reserve aan vakdocenten VO

De vakverenigingen KVLO (lichamelijke opvoeding), VLS (muziek) en VONKC (kunst & cultuur) veronderstelden een jaar geleden dat veel bevoegde collega's structureel als vakleerkracht in het PO aan de slag kunnen wanneer er vacatures in het primair onderwijs beschikbaar zouden zijn.

Op verzoek van deze verenigingen is het aantal voor onze vakken bevoegde docenten in kaart gebracht. Daarmee is zichtbaar geworden hoeveel potentiële vakdocenten niet werkzaam zijn in het PO en VO en mogelijk kunnen worden ingezet in het PO waar een groot tekort is.

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft deze verkenning naar de zogeheten stille reserve uitgevoerd specifiek voor de kunstvakken en LO. Het beeld dat uit het onderzoek komt is dat er juist voor deze vakken sprake is van een ruime stille reserve.

Wat betreft de kunstvakken is deze potentiële doelgroep zeer geschikt om toe te leiden naar het leraarschap in het po. Dat levert een substantiële en structurele bijdrage aan de vermindering van het lerarentekort en werkdrukverlichting voor groepsleerkrachten. Het geeft bovendien een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs in en mét de kunstvakken.

Wat betreft LO komt deze stille reserve goed uit, want deze vakdocenten zijn de komende jaren hard nodig als vakleerkracht LO in het PO i.v.m. de verplichte twee lesuren bewegingsonderwijs vanaf 2023. Een kwart van de scholen voldoet daar nog niet aan, terwijl er nu dus al voldoende docenten zijn om deze lessen te geven.

Rapport Verkenning van vakdocent VO naar bevoegd leraar PO

Naar onze eerdere berichten:

Logo
Logo
Vls zwart wit