Filmleraarvanhetjaar 2023 2024

Remon Klik pionierende filmleraar

Leraar biologie uitgeroepen tot Filmleraar van het Jaar

Remon Klik, docent biologie op het HLZ (Hervormd Lyceum Zuid) in Amsterdam is tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR) uitgeroepen tot Filmleraar van het Jaar '23/24. In de lessen biologie van Remon Klik maken leerlingen stop-motionfilmpjes om de werking van organen, zoals het hart of de longen, écht te leren begrijpen. Hij versterkt zijn lessen met beeld en begeleidt talloze leerlingen die ervoor kiezen hun profielwerkstuk in documentairevorm te maken.

Deze bevlogenheid om kennis te delen met collega's en met andere scholen vond de jury indrukwekkend. Uit het juryrapport:

'Film is nog geen bestaand vak op de meeste scholen, Remon heeft echt gepionierd. Buiten dat hij een leerlijn aanbracht in zijn filmonderwijs, zet hij film zo in dat leerlingen meer én gemotiveerder leren. En met succes: dit jaar wonnen vier van zijn derdejaars leerlingen het Nationaal Film Festival voor Scholieren, zij mochten naar Griekenland om zich te meten met jonge Europese filmmakers.'

Lees meer bij Netwerk Filmeducatie

[foto in header: Remon Klik is Filmleraar van het Jaar '23/24. Foto: Joep van Aert]

Logo netwerk filmeducatie