Glasplaat gebarsten

Niet normaal....

Het voortgezet onderwijs gaat weer voorzichtig van start op 2 juni en de basisscholen per 8 juni helemaal open. Het is nog lang niet normaal helaas. Het wordt mij ook steeds duidelijker dat dit nog lang kan gaan duren, de boodschap komt langzaam binnen. Bijzonder om aan den lijve te ervaren hoe ik het nieuws in fases binnen laat komen. Steeds een stukje meer, zodat ik het ook werkelijk kan verwerken. Maar ik weiger het om dit het nieuwe normaal te noemen. Het is en blijft niet normaal, ook al zullen we nog voor onbepaalde tijd op deze manier moeten werken en leven.

De komende weken worden een testcase voor het voortgezet onderwijs. We gaan ervaring opdoen zodat we het niet normaal na de zomervakantie goed of beter kunnen organiseren. Het is een ingewikkelde puzzel voor de scholen. Voor onze praktijkvakken komen er nog eens extra aandachtspunten bij. Veel aandacht is tot nu toe gericht op kwalificatie (zijn er achterstanden, kunnen ze over?). Terwijl het mijns inziens nu extra goed is om aandacht te besteden aan socialisatie en persoonsvorming, de andere hoofddoelen van het onderwijs. Daarvoor zijn onze vakken belangrijk. Gelukkig heb ik al gehoord van scholen die bewust kiezen onze vakken in te roosteren!

Er leven veel vragen bij onze collega's hoe de RIVM-richtlijnen vertaald kunnen worden voor onze vakken. Wij hebben de vragen op een rij gezet en met behulp van deskundigen antwoorden geformuleerd. We hopen dat dit houvast geeft voor jullie en voor de schoolleiding de komende tijd. Het is een levend document, er zal iedere keer informatie toegevoegd worden onder andere op basis van jullie vragen! Het protocol-vo van de sociale partners is en blijft natuurlijk ons uitgangspunt!

Ik wens iedereen veel succes met de voorbereidingen en de (door)start in juni. Laten we het niet normaal zo goed mogelijk vormgeven met elkaar!

Anne Bos
Voorzitter VONKC