Hartje pijl anderhalvemeter

Voorlopig protocol voor de opstart VO beschikbaar

De sociale partners in het voortgezet onderwijs, waaronder de FvOv/VONKC, hebben een (voorlopig) protocol opgesteld dat scholen en de werknemers in staat stelt op een verantwoorde manier het onderwijs weer deels in fysieke vorm te organiseren. Het kabinet zal op 20 mei besluiten of een heropening van het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni a.s. onder voorwaarden verantwoord is.

Het protocol is geschreven op basis van het afstandscriterium van 1,5 meter waarbij de druk op de publieke ruimte zo veel mogelijk beperkt moet worden. Daarbij is duidelijk dat maar op een beperkt aantal dagen in de week onderwijs kan worden verzorgd wanneer hieraan invulling wordt gegeven.

Voorlopig karakter

Dit protocol zal bij eventueel gewijzigde richtlijnen dan wel bij nieuwe inzichten worden aangepast. Bij vragen verwijzen we in eerste instantie naar de Q&A's die zullen worden gepubliceerd.

VONKC onderzoekt of voor de kunstvakken aanvullingen op het protocol gewenst zijn. Houd onze site in de gaten!