Posterzuil wit rose blauw 2160x1216

LKCA-bijeenkomst voor pabodocenten

Cultuuronderwijs en de rol van de leerkracht

Er is een sterke variatie in het aantal uren en de invulling van kunstvakken op de pabo. Waar komt die variatie vandaan? Wat betekent dit voor de kunstvakbekwaamheid van de toekomstige leerkracht?

In deze besloten bijeenkomst voor pabodocenten kijken we naar de verschillende rollen van de leerkracht en de consequenties daarvan voor de pabo-opleiding.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is het promotieonderzoek van Piet Hagenaars en een inventarisatie die wij deden naar de positie van kunst en cultuur op de pabo's. We nemen je mee in de eerste bevindingen. Daarna gaan we aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek. Wat moet een startbekwame leerkracht kennen en kunnen? Na een korte pauze is er ruimte om eigen actuele vragen en kwesties in de 'Open Space' uit te diepen met collega-pabodocenten.

Inschrijven

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Na inschrijving ontvang je van LKCA per mail de ZOOM-link.

Themanummer Kunstzone

Kunstzone bracht vorig zomer het themanummer 'Pabo en de kunstvakken, beperkt bekwaam' uit. Wil je hier een of meerdere exemplaren van ontvangen? Gebruik dan het inschrijfformulier bij LKCA.