Posterzuil detail rood geel blauw 2160x1217

Cultuuronderwijs: beleid & de nieuwe regeerperiode

Wat voor advies geef jij het nieuwe kabinet?

Wat zou jij, als kunstvakdocent of medewerker van een culturele instelling adviseren aan het nieuw te vormen kabinet? Welk perspectief zou jij vanuit jouw ervaring willen toevoegen?
Piet Hagenaars is heel nieuwsgierig naar jouw advies! Zijn proefschrift (2020) gaat over het landelijke cultuuronderwijsbeleid van Den Uyl tot Rutte-III. Hij werkt aan een vervolgonderzoek naar de pabo's en cultuuronderwijs. Denk jij met hem mee?

In het online symposium dat mede naar aanleiding van zijn proefschrift werd gehouden op 5 februari jl. werden adviezen geformuleerd voor het beleid voor kunst en cultuur in basis- en voortgezet onderwijs in de komende jaren.

Een voorzet voor jouw eigen adviezen

Piet zette alvast enkele adviezen op een rijtje naar aanleiding van het symposiumverslag:

Beleid: doelen formuleren vanuit aanbod & inspanning, beheersing & opbrengst

  • Ga als overheid in je beleid uit van de wezenlijke, intrinsieke karakteristieken van het leergebied kunst & cultuur;
  • Stel aanbodsdoelen en inspanningsdoelen vast. Aanbodsdoelen benoemen het recht van elk kind op een aanbod van kunst & cultuur; inspanningsdoelen beschrijven de plicht van elk kind om serieus met dit aanbod om te gaan;
  • Naast deze twee doelen worden vakmatige en vakinhoudelijke beheersings- en opbrengstdoelen geformuleerd (artistiek en pedagogisch).

Beleid: onderwijs én cultuur samen

  • Onderwijs- en cultuurambtenaren moeten bij de voorbereiding én uitvoering van het cultuuronderwijsbeleid meer samenwerken;
  • Zij moeten samen oog hebben voor wat scholen vanuit dat gezamenlijke beleid nodig hebben om leerlijnen te ontwikkelen, die te implementeren en uit te kunnen voeren;
  • Adviezen van onderwijsbetrokkenen zoals kunstvakverenigingen, lerarenopleidingen en culturele organisaties zijn daarbij noodzakelijk.

Beleid: vakbekwame leraren geven cultuuronderwijs

  • Cultuuronderwijs mag op de basisschool en in het voortgezet onderwijs alleen gegeven worden door vakbekwame leraren;
  • Pabo’s en kunstvakdocentenopleidingen zorgen voor de bijpassende bevoegdheden en hebben daarbij aandacht voor de onderwijsniveaus en de mogelijke rollen van leraren: van cultuurcoördinator, -organisator en vakspecialist tot vakdocent en coach in basisschool en voortgezet onderwijs.

Wat denk jij?

Reageer via hagenaars@eshcc.eur.nl en kom maar op met die adviezen!

Meer weten?

Piet schreef een uitgebreide blog op de site van Kunstzone;
Volg de linkjes naar het proefschrift van Piet Hagenaars en het verslag van het symposium.