Koper vissenstaart

Lerarenbeurs stelt opnieuw teleur

Stemt de Tweede Kamer voor amendement extra budget?

De FvOv/VONKC is bijzonder teleurgesteld dat dit jaar opnieuw een groot aantal leraren bericht kregen niet in aanmerking te komen voor de lerarenbeurs.

Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (Groen Links) delen dit en dienden een amendement in om 12 miljoen euro uit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar te stellen voor de Lerarenbeurs zodat alle docenten die het willen een opleiding kunnen doen.

De stemming over het amendement moet nog plaatsvinden.

Regeling lerarenbeurs 2021-2022

In maart jl. informeerden wij jullie dat leraren die in het studiejaar 2020-2021 zijn voor de lerarenbeurs waren afgewezen voorrang kregen bij de nieuwe aanvraag: Subsidieregeling Lerarenbeurs gewijzigd; Voorrang voor afgewezen aanvragers 2020