Glimmend koper

Subsidieregeling Lerarenbeurs gewijzigd

Voor het studiejaar 2021-2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de subsidieregeling Lerarenbeurs.

1. Voorrang voor afgewezen aanvragers 2020

Aanvragen die zijn afgewezen in 2020 vanwege het bereikte subsidieplafond, worden dit jaar met voorrang toegekend. Deze voorrang is ingebouwd in de regeling, met de volgorde van toekenning:

  • herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  • initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;
  • (nieuwe) initiële aanvragen.

De aanvragen worden in deze volgorde verwerkt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Als alle aanvragen binnen zijn, worden de aanvragen beoordeeld op voorrangsvolgorde.

2. Aanpassing plafonds per sector

Bij het vaststellen van de budgetplafonds is rekening gehouden met de verwachte omvang van de herhaalaanvragen en de doorgeschoven aanvragen van 2020.

3. Let op! Kortere aanvraagtermijn

In de nieuwe subsidieregeling is ervoor gekozen om de aanvraagtermijn te verkorten. De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021. Hierdoor krijgen de aanvragers en scholen eerder uitsluitsel over de eventuele toekenning van hun aanvraag.

4. Tot slot

De coronacoulance voor dit lopende studiejaar 2020-2021 voor de lerarenbeurs wordt verlengd.

Meer lezen