Ik hou afstand

Ledenpeiling 'Corona in het Onderwijs'

In hun praktijklokalen ervaren kunstvakdocenten extra zorg

Hartelijk dank voor het invullen van de FvOv-peilingen 'Corona in het onderwijs'. Een hoge betrokkenheid van de VONKC-leden bij hun vak en leerlingen blijkt! Er zijn 191 VO-invullers en 5 uit het PO. Zie voor de algemene uitkomsten dit bericht van de FvOv.

De VONKC-respons

Het beeld is enorm divers! Nagenoeg iedereen uit zijn zorgen maar de verschillende antwoordopties van de enquête komen allemaal in flinke mate voorbij.
De verschillende omstandigheden op de scholen en in de vaklokalen veroorzaken andere afwegingen richting wel/niet sluiten van de scholen, hele/halve klassen in je lokaal en live/online lesgeven.
De persoonlijke situatie van leden telt ook mee en verschilt uiteraard: Niet of juist wel in een risicogroep (60+) vallen; Aan het reïntegreren zijn na zelf corona te hebben gehad of na een langdurige andere ziekte; Voorzichtigheid vanwege kwetsbare eigen familieleden etc.

In het kunstvaklokaal

De vele opmerkingen die de VONKC-leden plaatsten bevestigen dat het in de praktijklokalen problematisch is om de lessen goed te geven zonder concessies te doen aan de 'coronaveiligheid' en het vakprogramma.
Wanneer ventilatie alleen via open ramen moet gaan is er geen sprake van ventilatie bij windstil weer en zorgt het voor kou, zeker bij veel wind en winterse temperaturen. Dus het is onaangenaam werken en geeft een verhoogde vatbaarheid voor ziekte.

Onwenselijke omstandigheden die verder genoemd worden:

  • De praktijk van kunstvakken leent zich slecht voor (langdurig) online lesgeven;
  • Te veel leerlingen in het lokaal;
  • Geen mondneuskapjesplicht in het lokaal voor docent en leerlingen;
  • Met hybride onderwijs kun je niets naar je normale maatstaven doen;
  • Begeleiden van de leerlingen met praktisch werken is erg lastig, zowel in de klas op anderhalve meter als online;
  • Compleet anders moeten organiseren van bv. het vak CKV.

Collegiale tips en vragen uit de lijst van vele opmerkingen in de enquête

  • Bewaak de anderhalve meter afspraak streng. Zet op een vaste plek een begeleidingsplek neer: stoel voor de docent en eentje voor een leerling;
  • Laat in praktijklessen leerlingen zoveel mogelijk op hun plaats werken. Maak daarbij gebruik van digitale hulpmiddelen zodat je eigenlijk online werkt in de fysieke omgeving. Vragen en antwoorden kun je met iedereen uitwisselen en daarnaast kun je een-op-een wel zaken bespreken;
  • Werk meer met feedback van leerlingen onderling. Werken in vaste duo's;
  • Organiseer de theorielessen van de bovenbouw online maar dan niet klassikaal maar in groepjes.

Tips en informatie op de VONKC-site

Maak gebruik van onze Q&A voor de kunstvakken in het anderhalvemeterlokaal.

Er is een speciale ARBO-catalogus over hoe in school blootstelling aan covid-19 te voorkomen.

We hielden in juni twee 'Corona' LOF-labs; lees de impressie van beeldende kunst & vormgeving.

Zie voor CKV het bericht Corona en culturele activiteiten.

Mocht je je niet gesteund of onder druk gezet voelen door je school aarzel dan niet om contact op te nemen met onze arbeidsvoorwaardelijke helpdesk.

Tenslotte

Blijf good practices met ons delen, dan zetten wij ze op de website. Geef ons aan op welke manier we verder nog zouden kunnen helpen/ondersteunen. De uitkomsten van de peiling en eventuele aanvullingen vanuit jullie worden door de FvOv-vertegenwoordigers meegenomen worden naar de wekelijkse besprekingen met OCW en de werkgeversraden.

Beterschap en een goed herstel gewenst aan degenen die ziek zijn (geweest). Hopelijk blijven jullie en jullie naasten allemaal verder vrij van Corona!