Veren en chrysanten

Informeer ons om kans te maken op onderzoek!

Is jouw school actief met kunst en cultuur in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs?

De discussie over het belang van kunst en cultuur eindigt vaak in een vraag om aan te tonen waarom het dan zo belangrijk is, wat de effecten zijn. Dat zagen we ook toen de menukaart samengesteld moest worden voor de interventies die er mogelijk waren om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het inlopen van achterstanden door Corona. Gelukkig kwam cultuureducatie er op als interventie voor het sociaal-emotionele welbevinden, naast het feit dat het gewoon een leergebied is waarop achterstanden ingehaald moeten worden. Maar dat was niet direct vanzelfsprekend, en de begeleidende tekst bij de interventie ging over leerachterstanden in plaats van over de persoonlijke ontwikkeling.

We hebben nu een kans om daar iets aan te doen!

Begin november zal er een oproep verschijnen vanuit de Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om interventies aan te dragen voor nader onderzoek. Welke interventies zijn kansrijk om nader onderzocht te worden?
Dat zijn interventies waarbij de effectiviteit aannemelijk is of al aangetoond is en liefst ook waar al effectstudies van bestaan. Interventies die daadwerkelijk ingezet worden op school, binnen één schooljaar uit te voeren zijn en al ontwikkeld zijn. Je hoeft geen onderzoeksplan aan te leveren, maar de interventie moet wel een grotere opzet hebben en een breed draagvlak.
Uiterlijk 7 december moeten de voorgestelde interventies ingediend zijn, de NRO gaat er daarna mee aan de slag om onderzoekers te zoeken en onderzoeken op te zetten.

Hoe maken we als kunst en cultuur kans op onderzoek en wat kan jij er aan bijdragen?

Geef aan ons door welke interventie er op jouw school ingezet wordt als het gaat om kunst en cultuur in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. We gaan dan kijken of we de interventies van de scholen kunnen combineren zodat er meer draagvlak ontstaat en we een groter geheel als voorstel in kunnen dienen. VCPS, VONKC, VLS en LKCA bundelen hun krachten om een interventie bij NRO aan te dragen, maar daar hebben we jouw hulp ook bij nodig.

Dus geef ons via info@vonkc.nl voor 25 november 2021 door welke kunst en cultuurinterventie er op jouw school ingezet wordt!