De hoftoren ocw

Centrale eindexamens 2021 gaan door

Drie extra maatregelen van OCW

Zoals in december is aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. OCW heeft een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling opgenomen:

 1. Twee herkansingen. Deze herkansingen kunnen zowel in het tweede, als in het derde tijdvak worden gebruikt;
 2. Een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden;
 3. Leerlingen kunnen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.

Slaag-zakregeling 2021

Leerlingen mogen één niet-kernvak wegstrepen. Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

Na het wegstrepen van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling bestaan voor alle overige vakken. Zo moet bijvoorbeeld het gemiddelde van de (niet weggestreepte) centrale examens minimaal een 5,5 zijn. Ook moet iedere overgebleven onvoldoende gecompenseerd worden door een even hoge voldoende. Een 5 door een 7 bijvoorbeeld. En een 4 door een 8, of twee 7's. De precieze voorwaarden staan uitgelegd op mijneindexamen.nl.

Staatsexamen

De drie maatregelen gelden ook leerlingen die staatsexamen doen, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dus ook die leerlingen krijgen een extra herkansing, de mogelijkheid om examens te spreiden en de kans om één vak niet mee te laten tellen.

Extra tijdvak

 • Ziek of in quarantaine in eerste tijdvak?
  In december werd al bekend dat de examenleerlingen dit jaar hun centrale examen mogen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen.
 • Kies je voor het spreiden van vakken?
  Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven.

Beroepsgericht profielvak vmbo

Afgelopen november maakte minister Slob bekend dat beroepsgerichte profielvakken in het vmbo dit jaar worden afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten daarvoor hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen.

Lees meer bij OCW over

 • Geld voor extra begeleiding in vo en vso;
 • Online platform;
 • Goede start in vervolgonderwijs;

De kamerbrief van minister Slob d.d. 12-02-21

Onze eerdere berichten over het 2e en 3e tijdvak en de CPE's in het 2e tijdvak