Potloodslijpsel 2

Januari-aanvulling CvTE over CPE's 2e tijdvak 2021

Einde afnameperiode CPE's in tweede tijdvak

CPE vmbo beeldende vorming

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse beeldend vmbo gl/tl in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

CPE vwo tehatex

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

Het rooster tweede tijdvak 2021 wordt uiterlijk in januari gepubliceerd.

Geen misverstand CPE's met CSPE's!

I.v.m. de examenvakken in de kunsten en aanverwante vakken dit ter verduidelijking:

  • De kunstvakken (beeldende kunst & vormgeving, dans, drama, muziek, kunst algemeen en ckv) vallen onder de AVO-vakken (algemeen vormend onderwijs). De CPE's vmbo beeldende vorming en havo en vwo tehatex gaan dus door als centraal examen.
  • De vakken in vmbo gl/tl/kb/bb die ook een kunstzinnig aspect hebben, zoals bv. media, vormgeving en ICT, vallen onder de beroepsgerichte profielvakken. De CSPE's kunnen dit schooljaar alleen als schoolexamen worden afgenomen.