Glimmend koper

Afwijzigingen voor 2021-2022 alsnog toegekend

Extra geld ter beschikking voor Lerarenbeurs tot en met 2024

In juni jl. dreigde weer een belangrijk deel van de ingediende aanvragen niet kon worden toegekend, vanwege het bereiken van het subsidieplafond. 17,1 miljoen euro werd in juli per direct extra ter beschikking gesteld aan de Lerarenbeurs.Alle aanvragers die waren afgewezen omdat het subsidieplafond voor 2021-2022 was bereikt, hebben inmiddels een bericht ontvangen dat hun aanvraag alsnog is toegekend. Een amendement van Kamerlid Nijboer (PvdA) is aangenomen.

Dit extra bedrag is beschikbaar omdat het kabinet sinds begin dit jaar de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) heeft ingetrokken. Voor de uitvoering van deze regeling was door het ministerie van Economische Zaken 60,3 miljoen euro gereserveerd. Deze middelen zullen tot en met 2024 ter beschikking worden gesteld aan de Lerarenbeurs.

Onze eerdere berichten