Kick off TIJD dec 2020

Kick-off VMBO Beeldende vorming

Program-ma
16:00 tot 18:15 uur
Locatie
Online

Examenthema 2021 TIJD

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de vakvereniging VONKC organiseren dit jaar samen de kick-off-bijeenkomsten voor de beeldende vakken vmbo. Het gaat hierbij om een digitale bijeenkomst in Webex op 2 februari van 16.00-18.15 uur.

Op het programma staat een inleiding door twee kunstenaars die nader ingaan op het thema van dit jaar "Tijd".

  • Maarten Baas
  • Peter de Rooden

Informatie over de sprekers en hun lezingen

Ook zal CvTE het nieuwe beoordelingsmodel toelichten dat naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2022 geldt.

Bijdragen van leraren zelf

Jullie als examendocenten hadden het thema TIJD al voorbereid in 2020, maar door COVID-19 zijn de kaarten herschud en werd het thema doorgeschoven naar dit schooljaar. We zijn heel erg benieuwd wat jullie plannen waren! Welke mooie ideeën en lesplannen heb je ontwikkeld? Het zou jammer zijn deze voor jezelf te houden!

We dagen jullie dan ook uit om deze, nog net geen geteste good practice, toch met elkaar te delen. Stuur jouw idee uiterlijk 9 februari aan ons via info@vonkc.nl. We zullen alles weer delen via een Dropboxlink.

De twee meest inspirerende ideeën beloont VONKC met cadeaubonnen van € 50,-!

Studiedagtarieven

  • Docent lid € 0,-
  • Docent niet-lid € 30,-
  • Student lid € 0,00
  • Student niet-lid € 10,-

N.B. voor studenten geldt: zij hebben nog geen aanstelling binnen een school.

Leden van VONKC krijgen een korting op de toegangsprijs. Ga naar Lidmaatschap en meld je aan als lid!

Praktische zaken

  • Na aanmelding ontvang je meteen een automatische bevestiging;
  • De sluitingsdatum voor aanmelden is zondag 31 januari 2021;
  • Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de sluitingsdatum, of je bent niet aanwezig zonder je tijdig af te melden, dan wordt er (wanneer je geen lid bent) wel een factuur gestuurd, want er worden kosten voor jouw deelname gemaakt.

Deskundigheidsbevordering

Je eigen scholingsbudget via school = jóuw korting op VONKC-studiedagen!
Als docent heb je op je school een persoonlijk budget voor deskundigheidsbevordering. Dat is in de cao vastgelegd.
VONKC verstrekt certificaten voor je Lerarenportfolio.
Lees meer
op onze site.

Aanmeldformulier voor 2 februari a.s.

Vind je lidmaatschapnummer op de Kunstzone-adreswikkel, contributiefactuur of incassoafschrift.
Bij voorkeur van je school/instelling.