EXB thx havo 2023 hooglandse kerk leiden

Examenbespreking Kunst (algemeen) VWO #2 en TeHaTex HAVO

Locatie
ONLINE
Bespre-king
Van 16:00 tot 18:00 uur, inloop vanaf 15:30 uur

Kunst (algemeen) VWO #2 en TeHaTex HAVO

Deel je ervaringen met je collega's!

Hoe verliepen de voorbereidingen en de afname van het examen? Waar loop je tegenaan bij de correctie? Het centraal schriftelijk examen en voor de beeldende vakken (ook) het centraal praktisch examen komen ter sprake.

 • Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd?
 • Hoe hebben collega's dat gedaan?
 • Hoe moeten we het correctievoorschrift van het College van Toetsen en Examens interpreteren?

We houden alleen ONLINE besprekingen. In de bijeenkomsten:

 • staat het uitwisselen voorop;
 • worden géén beslissingen genomen over het correctievoorschrift;
 • is wanneer mogelijk een vertegenwoordiger van CvTE/Cito aanwezig als toehoorder en beantwoorder van algemene vragen.

Meer weten? Karakter van de bijeenkomsten

Tarieven

 • Docent lid € 0,-
 • Docent niet-lid € 40,-
 • Student lid € 0,-
 • Student niet-lid € 10,-

N.B. voor studenten geldt: zij hebben nog geen aanstelling binnen een school.
Leden van VONKC krijgen een korting op de toegangsprijs. Ga naar Lidmaatschap en meld je aan als lid!

Tijden

Binnenlopen is vanaf 15:30 uur. De bespreking is van 16:00 tot 18:00 uur.

Praktische zaken

 • Na verzenden is je aanmelding gereed en ontvang je meteen een automatische bevestiging;
 • De sluitingsdatum voor aanmelden is vrijdag 19 mei 2023 uiterlijk 15:00 uur;
 • Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de sluitingsdatum, of je bent niet aanwezig zonder je tijdig af te melden, dan wordt er wel een factuur gestuurd, want er worden kosten voor jouw deelname gemaakt. Voor leden berekenen we dan € 10,-.

Deskundigheidsbevordering

Als docent heb je op je school een persoonlijk budget voor deskundigheidsbevordering. Dat is in de cao vastgelegd.
VONKC verstrekt certificaten. Lees meer op onze site.
Je eigen scholingsbudget via school beter benutten? Door de ledenkorting op VONKC-studiedagen en examenbesprekingen!

[foto in header: Hooglandse kerk, Leiden]

Aanmeldingsformulier examenbespreking maandag 22 mei 2023 - 's middags

Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.