Godin boom

De examen-besprekingen van VONKC

Elk schooljaar in de tweede helft van mei!

De examenbesprekingen worden georganiseerd door VONKC en zijn bedoeld als service aan de leden van de kunstvakverenigingen. Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.

De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met de voorbereidingen, de afname en de correctie van het centraal schriftelijk examen (CSE) en voor de beeldende vakken ook van het centraal praktisch examen (CPE) en de voorbereidingen hierop.

De opzet blijkt erg motiverend voor docenten, vooral voor startende examendocenten. De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf:

  • Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd?
  • Hoe hebben collega’s dat gedaan?
  • Hoe moeten we het correctievoorschrift van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) interpreteren?

Gezien het uitwisselingskarakter verschijnt er geen verslag van onze bijeenkomsten. Dit om te voorkomen dat degenen die niet aanwezig zijn, onjuiste conclusies trekken. De aantekeningen die we eventueel maken zijn ten behoeve van Cito/CvTE.

Ook is het mogelijk dat tijdens een examenbespreking fouten in een opgave of correctievoorschrift geconstateerd worden. Dit zal dan gemeld worden aan de examenlijn van CvTE en kan leiden tot een aanvulling op het correctievoorschrift of aanpassing van de normering.

Meestal wordt de vergadering bijgewoond door een vertegenwoordiger van CvTE en/of Cito. Hun rol beperkt zich echter tot toehoorder of het beantwoorden van (algemene) vragen die er leven. Tijdens de examenbesprekingen worden geen beslissingen genomen over aanpassingen van een correctievoorschrift.