bakstenen-trekanker

De algemene ledenvergadering in de coronatijd

Beste VONKC-leden,

Het bestuur kijkt vooruit. In juni is nog steeds 'Werk zoveel mogelijk thuis' als de basisregel van de coronacrisis van toepassing. 'Reis alleen als dat noodzakelijk is' blijft het devies voor iedereen in ons land. Het bestuur heeft besloten de Voorjaars-alv anders aan te pakken.

Er is een spoedwet door de Eerste Kamer aangenomen die het verenigingen toestaat de termijn voor de goedkeuring van het Jaarverslag met vier maanden te verlengen. Voor het vaststellen van het Jaarverslag 2019 is een digitale instemming met het jaarverslag mogelijk. Daarmee vervalt de live-alv van 16 juni (B.W. boek 2, artikel 8). De leden ontvangen hierover binnenkort bericht.

Juni: ALV-digitaal

Jullie ontvangen een uitnodiging om (in plaats van live) per e-mail te reageren op het Jaarverslag (bestuurlijk en financieel). Meegezonden wordt de digitale procedure en, ter informatie, een overzicht van lopende verenigingszaken die we zullen agenderen in september. Wanneer mogelijk wordt op die wijze het Jaarverslag goedgekeurd, mochten er zaken zijn die live-bespreking behoeven houden we het Jaarverslag aan tot de volgende alv.

September: ALV-live

Jullie zijn nu en de komende weken over het algemeen met andere dingen dan verenigingszaken bezig. Het lijkt het bestuur voor de gedachtewisseling uiteraard goed om elkaar in het echt te zien. We hopen in september (of begin oktober) wél een live-alv te houden. De zaken waar de vereniging ook in de toekomst om moet draaien zijn er immers belangrijk genoeg voor. Samen met de leden wil het bestuur verder aan de slag!

Met vriendelijke groet,

Anne Bos, voorzitter
Yvonne Lebbink, secretaris