Karski en beyond mural art goes

ZZP'er in de culturele of creatieve sector?

We willen jou iets vragen...

Om nóg beter de belangen van werkenden in de culturele en creatieve sector te behartigen, vragen we regelmatig om je input. Jij als werkende in de culturele en creatieve sector staat immers centraal in ons werk.

Ben jij zzp'er in de culturele of creatieve sector? Dan willen we jou iets vragen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ben jij verzekerd? Of juist niet? En waarom (niet)? We horen het graag van je!

Naar de vragenlijst

Logo
De CC
Vls zwart wit

Belangrijke toelichting over het Sectorconvenant

Het afgelopen jaar hebben we flink gestreden om harde afspraken te kunnen maken ter verbetering van de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector en deze vast te leggen in een sectorconvenant. Met succes! We hebben het ministerie weten te overtuigen van deze noodzaak. Het komende jaar staat daarom voor het bestuur van de Creatieve Coalitie in het teken van het maken van dit convenant.

[VONKC en VLS maken deel uit van de Creatieve Coalitie en zijn betrokken bij de ketentafels]


Waarom is dit zo belangrijk voor ons? Omdat we behoefte hebben aan duidelijke afspraken waar we naar kunnen verwijzen. We willen kunnen zeggen: "voor minder dan dit doen we het niet". Staatssecretaris Uslu begrijpt dit en heeft aangegeven dat ze deze afspraken nodig heeft om op een duurzame manier meer financiële middelen in de sector te kunnen investeren.

Samen met de ketentafels van FairPACCT hebben we al belangrijke stappen gezet en de komende maanden zullen we deze verder uitwerken. We onderzoeken of de afspraken binnen de ketentafels leidend moeten zijn en hoe we deze het beste in het convenant kunnen opnemen.
Afgelopen week hebben we met de leden van de CC gesproken over de inhoudsopgave van het convenant. Dit hebben we samen verwoord in een document dat we het komende jaar verder gaan uitwerken.

We gaan dit doen met behulp van Platform ACCT, dat als facilitator optreedt. Zij zorgen ervoor dat alle partijen aan tafel gaan zitten en begeleiden de gesprekken om tot concrete afspraken te komen en deze vast te leggen. Om ervoor te zorgen dat we aan het begin duidelijk hebben waar we het over gaan hebben, tekenen we een startakkoord. Dit startakkoord bevat de punten van de inhoudsopgave die we willen opnemen in het convenant.

Het komende jaar zullen we hierover met elkaar spreken. Voor velen van jullie zal dit nieuw materiaal zijn om samen met je bestuur over door te praten. Voor het bestuur van de Creatieve Coalitie is het van wezenlijk belang om het geluid van haar leden hierover te horen, zodat we uiteindelijk tot een gedragen convenant komen. Kortom, we hebben allemaal werk aan de winkel!