Gevel metaal glas lucht wolken

Wil jij schoolleider worden?

Vraag een Schoolleidersbeurs-VO aan!

Het aanvraagportaal voor de Schoolleidersbeurs-VO is geopend. Dit betekent dat schoolleiders in het voortgezet onderwijs die willen investeren in hun professionele ontwikkeling en een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding gaan volgen nu een aanvraag voor de beurs kunnen doen.
Sociale partners hebben de regeling Schoolleidersbeurs-VO vastgesteld. Ze moedigen schoolleiders aan de specifieke voorwaarden en criteria in de regeling te raadplegen om te zien of ze in aanmerking komen voor de Schoolleidersbeurs-VO en vanaf augustus kunnen starten met een masteropleiding.

De hoofdpunten van de Schoolleidersbeurs-VO op rij:

Welke opleidingen?

 • NVAO geaccrediteerde masteropleidingen in Nederland;
 • Met een minimale studielast van 30 studiepunten (ECTS) voor de gehele opleiding;
 • Die starten op of na 1 augustus 2023.

Wat?

 • Een tegemoetkoming voor opleidings- , vervangings- en overige kosten;
 • € 22.500 per studiejaar;
 • Voor maximaal 2 studiejaren;
 • Uitbetaald aan de werkgever.

Voor wie?

 • Schoolleiders in het voortgezet onderwijs;
 • Met een vast dienstverband bij een door OCW bekostigde vo-school die onder de cao-vo valt (vmbo-scholen die onder een ROC vallen zijn de uitzondering hierop);
 • Die onderwijskundig én organisatorisch leiding geven;
 • En die personele verantwoordelijkheid dragen;
 • Die een hbo/wo bachelor opleiding hebben afgerond.

Aanvragen Schoolleidersbeurs-VO
Op www.schoolleidersbeurs-vo.nl vind je altijd de actuele voorwaarden, praktische informatie en kunnen schoolleiders de beurs aanvragen.

Professionele ontwikkeling schoolleiders

In het Onderwijsakkoord, dat in het voorjaar van 2023 werd afgesloten, is een structurele investering van € 10 miljoen per jaar opgenomen voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders in het vo. € 8 miljoen hiervan is bestemd voor de Schoolleidersbeurs-VO.

De regeling Schoolleidersbeurs-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, waaronder de FvOv. Studiejaar 2023-2024 is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Mogelijk wordt na evaluatie de regeling aangepast voor de volgende studiejaren. Voion voert de regeling uit.

VOION LOGO 72 PPI
Fvovlogo breed