Kunstwerk dijk noordpolderzijl

Werken in het VO - berichten via Voion

Waarom is er uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs?

Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in baan- en schoolkenmerken die een sterke relatie vertonen met uitval van startende docenten. Inzicht in deze factoren kan bijdragen aan beleid en concrete maatregelen om startende docenten te behouden.

Kenmerken van uitval

Het onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde kenmerken sterk samenhangen met de kans om uit te vallen als startende docent. Het gaat dan vooral om de volgende individuele kenmerken van de startende docent:

  • Startende docenten met een tijdelijk contract vallen vaker uit dan startende docenten met een vaste aanstelling.
  • De uitval is hoger onder startende docenten met een contract kleiner dan 0,5 fte dan onder docenten met een contract groter dan 0,5 fte.
  • Startende docenten die op een hogere leeftijd instromen hebben een grotere kans om uit te vallen dan startende docenten die op jongere leeftijd instromen.

De effecten van individuele kenmerken zoals baanomvang en leeftijd zijn in het algemeen groter dan die voor kenmerken op schoolniveau, zoals het aantal docenten op een school of de financiële situatie van het schoolbestuur. Kenmerken van de docentpopulatie vertonen deels geen en deels een beperkte samenhang met uitval van startende docenten. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of een startende docent werkzaam is op een school met relatief veel jongere docenten of dat het docentencorps gemiddeld genomen lang of slechts kort in dienst is bij het bestuur. Tot slot is er samenhang tussen een aantal onderzochte omgevingskenmerken van scholen en de uitval van startende docenten.

Hoe voorkom je uitval van startende docenten?

Bij de huidige krappe arbeidsmarkt zijn de arbeidsvoorwaarden van de baan belangrijk. Om startende docenten te behouden is het van belang om hen een voltijdsbaan of grote deeltijdbaan aan te bieden. Als dit binnen de school niet kan, kijk dan of er mogelijkheden zijn om binnen het bestuur of op regionaal niveau vacatures samen te voegen. Ook het kunnen aanbieden van (uitzicht op) een vaste aanstelling aan startende docenten is cruciaal voor het behoud van deze docenten. Bekijk de infographic voor meer tips om uitval van startende docenten te voorkomen.

Onderzoeksrapport Uitval startende docenten voortgezet onderwijs

Meer weten en handige tool gebruiken?

Startwijzer VO voor de begeleiding van startende docenten (VO-raad)

Startende docenten (Voion)

VOION LOGO 72 PPI

Lees ook bij Voion:

Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Maar een substantieel deel voelt zich (veel) onveiliger dan drie jaar gelden. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega's en leidinggevenden in beeld bracht. Lees het nieuwsbericht van Voion en het daarbij behorende rapport van DUO.