Detail schilderwerk neuroon

Webinar Tussen kunst en educatie

Vijftig jaar kunstvakdocenten opleiden

Elsbeth Veldpape (ArtEZ University of the Arts) zal op donderdag 9 juni 2022 een webinar verzorgen over het opleiden van docenten binnen de kunstvakken. Dit webinar wordt georganiseerd naar aanleiding van de publicatie 'Vijftig jaar leraren opleiden'. Ben jij er ook bij?

Kunstvakdocentenopleidingen

De kunstvakdocentenopleidingen zijn al decennialang het buitenbeentje onder de lerarenopleidingen. Ze zijn ondergebracht in het hoger kunstonderwijs en nemen een positie in tussen de autonome kunstopleidingen en de lerarenopleidingen. Hoe is dat zo ontstaan en wat zijn de consequenties van deze tussenpositie? Daarnaast gaan we in op artistieke onderzoeksmethoden die de laatste jaren opgang doen binnen de masteropleidingen kunsteducatie.

Vijftig jaar leraren opleiden
De basis voor dit webinar is hoofdstuk 8 uit het boek Vijftig jaar leraren opleiden: "De kunstvakdocentenopleidingen: Tussen kunst en educatie", geschreven door Elsbeth Veldpape. Het boek is door Gerda Geerdink en Anja Swennen samengesteld. In 25 hoofdstukken komen zowel de geschiedenis van de verschillende lerarenopleidingen aan bod als thema's die overstijgend zijn. Je hoeft het hoofdstuk niet vooraf gelezen te hebben, maar dat mag natuurlijk wel!

Opzet van het webinar
Het webinar begint met een korte introductie op het boek door Anja Swennen, gevolgd door een inleiding op het onderwerp door Elsbeth Veldpape. Vervolgens gaan we aan de hand van een aantal vragen /stellingen in gesprek.

Het webinar is gepland op donderdag 9 juni van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Over de auteur
Elsbeth Veldpape is sinds 2007 verbonden aan ArtEZ University of the Arts, eerst als hoofd van de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en sinds 2018 als coördinator van de master Kunsteducatie en onderzoeker bij het Lectoraat Art education as Critical Tactics (AeCT). In november 2021 is ze gestart als buitenpromovendus bij de faculteit geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met een onderzoek naar Artis based research in de werkpraktijk van de Nederlandse kunstdocent.

Meld je aan!

Dit webinar van Velon (Vereniging Lerarenopleiders Nederland) is vrij toegankelijk. Velonleden melden zich aan via hun Velonaccount, anderen kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Femke van Glansbeek van Velon.