Matrixbord corona deval zeelandbrug

Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

LKCA geeft overzicht

Het LKCA stelde een overzicht samen en werkt het op basis van de meest recente besluiten van het kabinet steeds bij. Het overzicht geeft informatie over wat er wel en niet mag in de:

  • Binnenschoolse cultuureducatie;
  • Kinderopvang, inclusief BSO;
  • Cultuurparticipatie in de buitenlucht voor de jeugd;
  • Individuele lessen cultuureducatie;
  • Cultuureducatie en cultuurparticipatie voor volwassenen

Dossier Corona-nieuwsberichten

Wat is de impact van corona op cultuureducatie en cultuurparticipatie? Wat zijn nieuwe initiatieven? En hoe bereiden we ons voor op de 'anderhalvemeter-maatschappij'? Lees meer bij het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).