Curriculumnu slo

Wat is de stand van zaken bij Curriculum.nu?

De landelijke curriculumherziening

Medio januari brengt de wetenschappelijke curriculumcommissie brengt twee adviezen uit over de landelijke curriculumherziening over

  1. De bruikbaarheid van de curriculumvoorstellen die zijn opgeleverd in de ontwikkelfase van Currriculum.nu, in oktober 2019;
  2. De werkopdracht aan SLO. Deze werkopdracht geeft het ministerie van OCW aan SLO voor het ontwikkelen van conceptkerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

SLO heeft dit najaar al leraren en lerarenopleiders/vakdidactici geworven. De selectie ligt momenteel stil.
Wanneer de werkopdracht is vastgesteld, is duidelijk hoe en wanneer de ontwikkeling van kerndoelen gaat plaatsvinden.

Meer informatie