Mural jan is de man Goes 3

Vul onze peiling in!

VMBO GL/TL, kunstvakken 2 en het praktijkgericht programma

Werk jij in het vmbo in de gemengde en/of theoretische leerweg en geef je KV2 beeldende vorming, drama of dans? Dan is dit bericht aan jou gericht!
Voel je vrij om deze peiling door te sturen naar KV2 en LO2 collega's die geen lid zijn van VONKC. Graag zelfs!


Beste collega,

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen alle scholen voor vmbo een praktijkgericht programma (pgp) aanbieden als keuzevak in de gemengde en theoretische leerweg. Er loopt sinds 2022 een pilot.

Praktijkgerichtprogramma vmbo gl tl info groene achtergrond

Wat betekent dit voor Kunstvakken 2 (beeldende vorming, dans, drama, muziek) en Lichamelijk opvoeding 2?

De vakverenigingen KVLO, VLS en VONKC krijgen signalen uit het werkveld dat de invoering van de pgp's een bedreiging zou kunnen zijn of worden voor de kunstvakken en/of LO2. We willen daarom graag weten of er wijzigingen optreden in leerlingenaantallen bij kunstvakken 2 (KV2) en lichamelijke opvoeding 2 (LO2)na invoer van een pgp.

Achtergrondinformatie

In schooljaar 22/23 werd KV2 aangeboden op ongeveer 500 vmbo-scholen, waarvan ruim 80% tl en een kleine 20% gl. LO2 werd op 258 tl-scholen aangeboden, waarvan op 63 scholen (19%) ook op vmbo-gl. We hebben als vakverenigingen nauw contact met het ministerie van OCW over de invoering van de pgp's en de mogelijke gevolgen daarvan voor LO2 en KV2.

Twee tips voor het invullen van de peiling!

  • Het is handig om de leerlingenaantallen van KV2 en LO2 van vorig schooljaar, dit schooljaar en de prognoses voor 2024-2025 te verzamelen. Daar wordt namelijk naar gevraagd in de peiling;
  • Én voorkom dubbel werk: vul de peiling samen met je collega's van KV2 en LO2 in!

NAAR DE PEILING

De peiling sluit op 23 april. Alvast heel erg bedankt voor je input!

[foto in header: Mural Jan is de man, Vogelszangsweg in Goes, 2023]

Mural jan is de man Goes 2a
Mural tag jan is de man Goes 2