Torens ocw

VO-examinering 2021: Aanvullende maatregelen bekendgemaakt

Betreft de avo-vakken, de normering en het staatsexamen

Maatregelen afname centrale examens

  • de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
  • uitbreiding tweede tijdvak van 4 naar 10 afname dagen;
  • een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken een centraal examen herkansen;
  • een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de afronding van de herkansingen.

Het examenrooster 2021 ziet er dan als volgt uit

Tijdvak 1 - 17 mei tot en met 1 juni / bekendmaking N-termen (uitslag) 10 juni

Tijdvak 2 - 14 tot en met 25 juni / bekendmaking N-termen (uitslag) 2 juli

Tijdvak 3 - 6 tot en met 9 juli / bekendmaking N-termen (uitslag) 15 juli

Andere aanpak van de normering centraal examen 2021

De grote impact van het corinavirus Covid-19 op het onderwijs maakt een andere aanpak van de normering noodzakelijk. Lees de aanpak in 'Normering centrale examens 2021'.

Januariaanvulling op Septembermededeling 2021

Begin januari verstuurt het College voor Toetsen en Examens vanuit Examenblad een aanvulling op de Septembermededeling waarin de bekendgemaakte maatregelen zijn verwerkt met de specifieke aandachtspunten voor de uitvoering.

Lees meer

Logo fvov

"We snappen dat de genomen maatregelen weer een extra beroep doen op het onderwijspersoneel in een jaar dat al veel van hen heeft gevraagd. Maar gezien het maatschappelijk belang van representatieve eindexamenresultaten en maximale kansen voor de leerlingen, zijn we toch blij met het besluit van de minister”, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv. “We zullen erop toezien dat er een goede compensatie geboden wordt voor diegenen die nu mogelijk nog enige tijd in hun vakantie door moeten werken”.